vpubnd.hoabinh.gov.vn
Trang chủCổng TTĐT tỉnhTin tức, Sự kiệnSơ đồ siteLiên hệ - Góp ýHoạt động Văn phòngHệ thống văn bản
 
Tin tức, Sự kiện Ngày đăng: 21/11/2019 7:56:54 AM In tin bài
Phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình thi đua thực hiện văn hóa công sở”, giai đoạn 2019 - 2025

Nhằm phát huy sức mạnh của tập thể, cá nhân tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động trong tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh….Ngày 13/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành công văn số 1823/UBND-NC về việc Phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình thi đua thực hiện văn hóa công sở”, giai đoạn 2019 – 2025 với nội dung:

- Đối với tập thể: “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”:

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức: “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”

Giải pháp cụ thể để thực hiện tốt phong trào thi đua:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị của Bộ chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn, quy định về công tác thi đua, khen thưởng; văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Ủy ban nhân dân tỉnh trong thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ.

2. Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp trong đó xác định mục tiêu làm việc lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nội dung về văn hóa công sở.

3. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần chủ động, tự giác thực hiện có hiệu quả văn hóa công sở. Trong giao tiếp với người dân, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân, phải thực hiện tốt phương châm “4 xin, 4 luôn” gồm: Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ...

4. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của phong trào thi đua, vận động      đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua. Đẩy mạnh các hoạt động giám sát việc thực hiện văn hóa công sở của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kịp thời phát hiện phản ánh những biểu hiện tiêu cực, lệch chuẩn để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời; giám sát để góp phần đưa các chủ trương, cơ chế chính sách về chống rác thải nhựa đi vào thực tiễn cuộc sống.

Các cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh thường xuyên mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về kết quả thực hiện Phong trào thi đua; kịp thời biểu dương, phổ biến, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, nhân tố mới để mọi người học tập, làm theo nhằm tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, xã hội.

          Thanh Loan

 
CÁC TIN KHÁC
Tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển đô thị thông minh tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020-2025
Tình hình giải ngân vốn đầu tư công tháng 10/2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Tháng 10/2019 Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận mới 5.156 hồ sơ thủ tục hành chính
Tăng cường thực hiện công tác quản lý và phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng con dấu
Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Quay trở lại
Nội quy của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
Hòm thư góp ý điện tử và số điện thoại đường dây nóng của Văn phòng UBND tỉnh Hòa Binh
Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ khuyễn học tỉnh Hòa Bình của Chủ tịch UBND tỉnh
Phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính
Nghị định của Chinh phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin số 13/20018/NĐ-CP ngày 23/01/2018
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ:Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng CC, VC, nâng ngạch CC, thăng hạng VC và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong CQHCNN, ĐVSNCL
Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ: Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng CC,VC, nâng ngạnh CC, thăng hạng chức danh nghề nghiệp VC và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan HCNN, ĐVSNCL
Thông báo không thụ lý giải quyết tố cáo
Copyright © 2008 - Trang thông tin điên tử Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình
Trụ sở: Số 6 - Đường An Dương Vương - Phường Phương Lâm - TP Hòa Bình
Tel: 0218.385.2020 - Fax: 0218.385.2020 - Email: uybannhandantinh@hoabinh.gov.vn