vpubnd.hoabinh.gov.vn
Trang chủCổng TTĐT tỉnhTin tức, Sự kiệnSơ đồ siteLiên hệ - Góp ýHoạt động Văn phòngHệ thống văn bản
 
Tin tức, Sự kiện Ngày đăng: 21/11/2019 7:55:55 AM In tin bài
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển đô thị thông minh tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020-2025

Nhằm xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng Công nghệ thông tin - Truyền thông (CNTT-TT) đồng bộ, hiện đại vào các ngành kinh tế - xã hội; nâng cao năng lực quản lý, chất lượng, hiệu quả các hoạt động kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp cho các cấp, các ngành của tỉnh điều hành và quản trị xã hội tốt hơn, cung cấp các tiện ích cho người dân; nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Ngày 14 tháng 11 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 2541/QĐ-UBND kèm theo kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tintrong phát triển đô thị thông minh tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020-2025.

Kế hoạch đưa ra 14 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể như sau:           1. Hoàn thiện hạ tầng dùng chung và đảm bảo an toàn thông tin phục vụ phát triển chính quyền điện tử; 2. Chuẩn hóa và tích hợp thống nhất các hệ thống thông tin; 3. Hoàn thiện hệ thống văn bản Quy phạm pháp luật trên địa bàn đảm bảo điều kiện phát triển chính quyền điện tử; 4. Xây dựng Kiến trúc ICT cho đô thị thông minh; 5. Xây dựng hạ tầng nền tảng, hạ tầng xã hội, thực hiện chuyển đổi số phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển đô thị thông minh; 6. Xây dựng mô hình trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh; 7. Xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh; 8. Xây dựng hệ sinh thái giáo dục thông; 9. Xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh; 10. Phát triển các dịch vụ giao thông thông; 11. Phát triển các dịch vụ môi trường thông minh; 12. Phát triển kinh tế số; 13. Xây dựng và triển khai thẻ điện tử công chức; 14. Xây dựng phương án thu hút doanh nghiệp tham gia vào hoạt động phát triển đô thị thông minh.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp, đôn đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch; định kỳ hàng năm hoặc đột xuất kiểm tra, đánh giá báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về Ủy ban nhân dân tỉnh.

             Hùng Dũng

 
CÁC TIN KHÁC
Tình hình giải ngân vốn đầu tư công tháng 10/2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Tháng 10/2019 Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận mới 5.156 hồ sơ thủ tục hành chính
Tăng cường thực hiện công tác quản lý và phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng con dấu
Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Điều chỉnh một số nội dung và thời gian tổ chức Tuần Văn hóa, Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019
Đẩy mạnh các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Quay trở lại
Nội quy của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
Hòm thư góp ý điện tử và số điện thoại đường dây nóng của Văn phòng UBND tỉnh Hòa Binh
Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ khuyễn học tỉnh Hòa Bình của Chủ tịch UBND tỉnh
Phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính
Nghị định của Chinh phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin số 13/20018/NĐ-CP ngày 23/01/2018
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ:Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng CC, VC, nâng ngạch CC, thăng hạng VC và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong CQHCNN, ĐVSNCL
Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ: Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng CC,VC, nâng ngạnh CC, thăng hạng chức danh nghề nghiệp VC và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan HCNN, ĐVSNCL
Thông báo không thụ lý giải quyết tố cáo
Copyright © 2008 - Trang thông tin điên tử Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình
Trụ sở: Số 6 - Đường An Dương Vương - Phường Phương Lâm - TP Hòa Bình
Tel: 0218.385.2020 - Fax: 0218.385.2020 - Email: uybannhandantinh@hoabinh.gov.vn