vpubnd.hoabinh.gov.vn
Trang chủCổng TTĐT tỉnhTin tức, Sự kiệnSơ đồ siteLiên hệ - Góp ýHoạt động Văn phòngHệ thống văn bản
 
Tin tức, Sự kiện Ngày đăng: 21/10/2019 10:47:43 AM In tin bài
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

1. Sản xuất công nghiệp trên địa bàn duy trì mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm ước đạt 26.800 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 71,7% kế hoạch năm.

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đầu năm ước đạt 23.734 tỷ đồng, tăng 19,24% so với cùng kỳ năm trước, đạt 75% kế hoạch năm.

3. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng đầu năm ước tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước.

4. Kim ngạch xuất, nhập khẩu tiếp tục đạt kết quả tích cực. Giá trị xuất khẩu 9 tháng đầu năm ước đạt 622,808 triệu USD, tăng 36,2% so với cùng kỳ năm trước, bằng 78,84 kế hoạch năm; trong đó: mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là hàng điện tử, dệt may và tập trung vào các thị trường truyền thống như: Hoa Kỳ, EU, Nga...Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 429,715 triệu USD, tăng 20,93% so với cùng kỳ năm trước, bằng 67,67% kế hoạch năm.

5. Dịch vụ Du lịch: trong 9 tháng đầu năm, tỉnh ước đón 2,5 triệu lượt khách, trong đó: khách quốc tế 290.000 lượt, khách nội địa là 2.210.000.000 lượt; tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 1.650 tỷ đồng, bằng 82,5% kế hoạch năm.

6. Hoạt động xúc tiến đầu tư: Trong 9 tháng đầu năm, các hoạt động xúc tiến đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh: quyết định chủ trương đầu tư cho 49 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 3.800 tỷ đồng và 02 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 20,5 triệu USD. Lũy kế đến hết 9 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 568 dự án, trong đó có 528 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký khoảng 69.372 tỷ đồng và 40 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 583,6 triệu USD; Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh ước có 235 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 3.845 tỷ đồng, số lượng doanh nghiệp cấp mới giảm 13,29%, số vốn đăng ký giảm 4,52%.

7. Lao động việc làm: trong 9 tháng đầu năm, đã giải quyết việc làm trong nước được 12.100 lao động, trong đó hỗ trợ giải quyết việc làm thông qua Quỹ quốc gia về việc làm là 760 người; tuyển dụng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài được 152 người. Bên cạnh đó, chính sách bảo hiểm cho người lao động tiếp tục được quan tâm; đã thực hiện giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 1.934 lao động với tổng số tiền chi trả trợ cấp trên 20 tỷ đồng.

8. Ước đến 30/9/2019, tổng số người tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) là 79.000 người; tổng số người tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) là 815.000 người (đạt 95,5% dân số toàn tỉnh); tổng số người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 62.000 người. Công tác cấp số BHXH, BHYT, giải quyết các chế độ chính sách BHXH, BHYT cho các người tham gia kịp thời, đầy đủ; đã thực hiện cấp 6.740 sổ BHXH, 206.000 thẻ BHYT(trong đó cấp mới là 169.800 thẻ, cấp lại là 36.200 thẻ); thực hiện giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho 29.364  lượt người và thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 891.069 lượt người. Thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 1.437 tỷ đồng. Số tiền chi BHXH, BHYT, BHTN là 1.975 tỷ đồng. Tổng số nợ BHXH, BHYT là 60 tỷ đồng, bằng 3,13% so với kế hoạch thu./.

                                                                                                         Hùng Trường

 
CÁC TIN KHÁC
Kế hoạch Triển khai Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Kế hoạch thực hiện Ngày Pháp luật năm 2019
Công tác tiếp dân và giải quyết kiếu nại tố cáo 9 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ước đạt 2.476 tỷ đồng
Tình hình giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Công tác quản lý tài nguyên môi trường 9 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Quy chế đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2019-2020
Quay trở lại
Nội quy của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
Hòm thư góp ý điện tử và số điện thoại đường dây nóng của Văn phòng UBND tỉnh Hòa Binh
Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ khuyễn học tỉnh Hòa Bình của Chủ tịch UBND tỉnh
Phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính
Nghị định của Chinh phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin số 13/20018/NĐ-CP ngày 23/01/2018
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ:Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng CC, VC, nâng ngạch CC, thăng hạng VC và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong CQHCNN, ĐVSNCL
Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ: Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng CC,VC, nâng ngạnh CC, thăng hạng chức danh nghề nghiệp VC và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan HCNN, ĐVSNCL
Thông báo không thụ lý giải quyết tố cáo
Copyright © 2008 - Trang thông tin điên tử Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình
Trụ sở: Số 6 - Đường An Dương Vương - Phường Phương Lâm - TP Hòa Bình
Tel: 0218.385.2020 - Fax: 0218.385.2020 - Email: uybannhandantinh@hoabinh.gov.vn