Đường dây nóng: 0218 3909 192
Số ký hiệu 16/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/06/2021
Ngày có hiệu lực
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng, Phó trưởng phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
Cơ quan ban hành
Người ký duyệt
File đính kèm 16.2021.pdf