Đường dây nóng: 0218 3909 192
Số ký hiệu 1617/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/08/2021
Ngày có hiệu lực
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính đƣợc sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính đƣợc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thƣơng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Cơ quan ban hành
Người ký duyệt
File đính kèm 1617.pdf