Đường dây nóng: 0218 3909 192
Số ký hiệu 1421 /QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/07/2021
Ngày có hiệu lực
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính được thay thế; sửa đổi, bổ sung và danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt đông xây dựng và lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình
Cơ quan ban hành
Người ký duyệt
File đính kèm 1421_qdub_13072021.pdf