Đường dây nóng: 0218 3909 192
Ngày ban hành Số ký hiệu Trích yếu
17/02/202389/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
89.2023-17-01.pdf
28/12/20223387/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
3387.2022-28-12.pdf
24/12/20222862/QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình
2862.2022-24-11.pdf
12/12/20223186/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình
3186.2022-12-12.pdf
08/12/20223130/QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính đƣợc sửa đổi trong lĩnh vực đƣờng thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình
3130.2022-8-12.pdf
09/11/20222648/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước; sửa đổi Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 23/2/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình.
2648.2022-09-11.pdf
31/10/20222512/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2512.2022-31-10.pdf
28/10/20222479/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2479.2022-28-10.pdf
07/10/20222226/QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện ảnh, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình
2226.2022-7-10.pdf
07/10/20222217/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
2217.2022-7-10.pdf
03/10/20222157/QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận,trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2157.2022-03-10.pdf
28/09/20222079/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
2079.2022-28-9.pdf
30/08/20221868/QĐ-UBNDCông bốdanh mục thủtục hành chính sửa đổi, bổsung trong lĩnh vựcthành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ100% vốn điều lệthuộc thẩm quyền giải quyếtcủa SởKếhoạch và Đầu tưtỉnh Hòa Bình
1868.2022-30-8.pdf
30/08/20221871/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
1871.2022-30-8.pdf
17/08/20221752/QĐ-UBNDVề việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2014-2019, tầm nhìn đến năm 2024 (bổ sung vào Quy hoạch nhóm khoáng sản đất làm vật liệu san lấp)
1752.2022-17-8.pdf
Danh sách có 15/ 269 Văn bản