Đường dây nóng: 0218 3909 192
Ngày ban hành Số ký hiệu Trích yếu
08/04/2021754 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
754_qdub_842021.pdf
06/04/2021738 /QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
738_qbub_06042021.pdf
05/04/2021710 /QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình
710_qdub_05042021.pdf
24/03/2021630 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Đường thủy nội địa, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình
630_qdub_24032021.pdf
23/03/2021612 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
612_qdub_23032021.pdf
19/03/2021599 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Hòa Bình
599_qdub_19032021.pdf
17/03/2021568 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình
568_qdub_17032021.pdf
08/03/2021476 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình
476_qdub_832021.pdf
24/02/2021385 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
385_qdub_24022021.pdf
24/02/2021390 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Hòa Bình
390_qdub_24022021.pdf
09/02/2021342 /QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình
342_qdub_922021.pdf
09/02/2021343 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình
343_qdub_922021.pdf
29/01/2021212 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
212_qdub_29012021.pdf
22/01/2021153 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Dịch vụ du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình
153_qdub_2212021.pdf
22/01/2021152 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Hòa Bình
152_qdubnd_22012021.pdf
Danh sách có 15/ 176 Văn bản