Đường dây nóng: 0218 3909 192
Ngày ban hành Số ký hiệu Trích yếu
18/01/2021111 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình
111_qdub_18012021.pdf
28/12/20203292 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Người có công, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Hòa Bình
3292_qd_28122020.pdf
04/12/20203040 /QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết trong lĩnh vực Tổ chức biên chế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình
3040_qd_4122020.pdf
03/12/20203023 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình
3023_qd_3122020.pdf
03/12/20203025 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình
3025_qd_3122020.pdf
03/12/20203028 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết trong lĩnh vực Điện, lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình
3028_3122020.pdf
03/12/20203026 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết trong lĩnh vực Hộ tịch, lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Hòa Bình
3026_qd_3122020.pdf
03/12/20203024 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình
3024_qd_3122020.pdf
01/12/20202956 /QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
2956_qd_1122020.pdf
30/11/20202949 /QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình
2949_ad_30112020.pdf
25/11/20202895 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết trong lĩnh vực Đường bộ, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Hòa Bình
2895_qd_25112020.pdf
25/11/20202897 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết trong lĩnh vực Khám, chữa bệnh; Y tế dự phòng; Dược – Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
2897_qd_25112020.pdf
20/11/20202853 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
2853_qd_20112020.pdf
16/11/20202808 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình
2808_qd_16112020.pdf
16/11/20202812 /QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trồng trọt, lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
2812_qd_16112020.pdf
Danh sách có 15/ 160 Văn bản