Đường dây nóng: 0218 3909 192
Ngày ban hành Số ký hiệu Trích yếu
06/05/202212/2022/QĐ-UBNDBan hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình
12.2022-6-5.pdf
06/05/2022888/QĐ-UBNDPhê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
888.2022-6-5.docx
04/05/2022861/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
861.2022-4-5.pdf
29/04/2022851/QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận/ không tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
851.2022-29-4.pdf
25/04/2022800/QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình
800.2022-25-4.pdf
20/04/2022746/QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bìn
746.2022-20-4.pdf
20/04/2022729/QĐ-UBNDVề việc điều chỉnh nhiệm vụ của các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2021-2026
729.pdf
15/04/2022714/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
714.pdf
14/04/2022707/QĐ-UBNDVề việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình
707.pdf
14/04/2022708/QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
708.pdf
05/04/2022648/QĐ-UBNDVề việc công bố danh thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
648.pdf
24/02/2022312/QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường bộ, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình
312.pdf
23/02/2022303/QĐ-UBNDVề việc điều chỉnh nhiệm vụ của các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2021-2026
303.pdf
23/02/2022307/QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tuc hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
307.pdf
21/02/2022296/QĐ-UBNDVề việc công nhận xã Phong Phú, huyện Tân Lạc đạt tiêu chí đô thị loại V
296.pdf
Danh sách có 15/ 239 Văn bản