Đường dây nóng: 0218 3909 192
Ngày ban hành Số ký hiệu Trích yếu
16/09/202235/2022/QĐ-UBNDBan hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
35.2022-16-9.pdf
15/09/202232/2022/QĐ-UBNDBan hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
32.2022-15-9.pdf
15/09/202233/2022/QĐ-UBNDBan hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình
33.2022-15-9.pdf
15/09/202234/2022/QĐ-UBNDBan hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình
34.2022-15-9.pdf
15/09/202231/2022/QĐ-UBNDSửa đổi khoản 2 Điều 3 Quy định tiêu chuẩn, định mức công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh quản lý và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp thuộc ngành y tế, ngành giáo dục và đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
31.2022-15-9.pdf
06/09/202230/2022/QĐ-UBNDSửa đổi khoản 2 Điều 3 Quy định tiêu chuẩn, định mức công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh quản lý và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp thuộc ngành y tế, ngành giáo dục và đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
30.2022-6-9.pdf
31/08/202229/2022/QĐ-UBNDBãi bỏ Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình Ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại đối với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
29.2022-31-8.pdf
30/08/20221868/QĐ-UBNDCông bốdanh mục thủtục hành chính sửa đổi, bổsung trong lĩnh vựcthành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ100% vốn điều lệthuộc thẩm quyền giải quyếtcủa SởKếhoạch và Đầu tưtỉnh Hòa Bình
1868.2022-30-8.pdf
30/08/20221871/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
1871.2022-30-8.pdf
24/08/202227/2022/QĐ-UBNDBan hành định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
27.2022-24-8.pdf
23/08/202226/2022/QĐ-UBNDQuy định mức thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
26.2022.pdf
17/08/202225/2022/QĐ-UBNDQuy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến hết năm 2030
25.2022-17-8.pdf
17/08/20221752/QĐ-UBNDVề việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2014-2019, tầm nhìn đến năm 2024 (bổ sung vào Quy hoạch nhóm khoáng sản đất làm vật liệu san lấp)
1752.2022-17-8.pdf
07/08/20221362/QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của của Sở Tư pháp tỉnh Hoà Bình
1362.pdf
05/08/20221606/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình
1606.2022-05-8.pdf
Danh sách có 15/ 989 Văn bản