Đường dây nóng: 0218 3909 192
Ngày ban hành Số ký hiệu Trích yếu
21/06/20211264 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
1264_qdub_21062021.pdf
17/06/20211242 /QĐ-UBNDCông bố danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tƣ tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình
1242_qdub_17062021.pdf
15/06/202116/2021/QĐ-UBNDSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng, Phó trưởng phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
16.2021.pdf
14/06/20211221/QĐ-UBNDVề việc phê duyệt kế hoạch phòng chống thiên tai tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025
1221.pdf
11/06/20211211 /QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiêp, lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
1211_qd_11062021.pdf
24/05/202114/2021/QĐ-UBNDBan hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý về an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
14.2021.pdf
24/05/202115/2021/QĐ-UBNDBan hành Quy định về kiểm soát giết mổ động vật trên cạn; kinh doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
15.2021.pdf
21/05/20211043 /QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình
1043_qdub_21052021.pdf
20/05/20211034 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Việc làm, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình
1034_2052021.pdf
17/05/2021998/QĐ-UBNDVề việc điều chỉnh nhiệm vụ của các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bìnhnhiệm kỳ 2016-2021
998.pdf
15/05/2021949 /QĐ-UBNDQUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh nhiệm vụ của các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016-2021
949.pdf
12/05/202110/2021/QĐ-UBNDBãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình liên quan đến việc cấp giấy phép quy hoạch
11.2021.pdf
12/05/202112/2021/QĐ-UBNDBan hành Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh quản lý
12.2021.pdf
12/05/202113/2021/QĐ-UBNDB n h nh Q ịnh về iề kiện, tiê ch ẩn chức d nh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng v các chức d nh tương ương th ộc Sở Kho học v Công nghệ; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực kho học v công nghệ củ phòng Kinh tế v Hạ tầng th ộc UBND các h ện, phòng Kinh tế th ộc UBND th nh phố Hòa Bình
13.2021.pdf
10/05/2021949/QĐ-UBNDVề việc điều chỉnh nhiệm vụ của các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bìnhnhiệm kỳ 2016-2021
949.pdf
Danh sách có 15/ 810 Văn bản