Đường dây nóng: 0218 3909 192
01/06/2020 15:07:14
Hòm thư điện tử góp ý và đường dây nóng

Văn phòng UBND tỉnh thông báo hòm thư điện tử và số điện thoại đường dây nóng đến các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan trên địa bàn tỉnh để liên hệ trao đổi và góp ý như sau:

- Địa chỉ hòm thư góp ý điện tử: vpubnd.tinhhoabinh@gmail.com.

- Số điện thoại đường dây nóng

 + Cố định: 0218 3909 192

 + Di động: 0125 4247 247