Đường dây nóng: 0218 3909 192
22/01/2020 00:00:00
Văn phòng UBND tỉnh tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Văn phòng UBND tỉnh tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Chiều ngày 13/01/2020, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Văn phòng và Công đoàn năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đồng chí Bùi Văn Cửu, UVTV Tỉnh ủy, Phó  Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị; cùng dự có các đồng chí nguyên là lãnh đạo Văn phòng; đại diện xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi; các cơ quan Báo, Đài cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên cơ quan Văn phòng UBND tỉnh.

 

Văn phòng UBND tỉnh trong năm vừa qua đã tiếp nhận và xử lý trên 39.000 văn bản các loại của Trung ương, các ngành, địa phương và các tổ chức đoàn thể gửi đến; chủ động xử lý hoặc trao đổi, làm việc trực tiếp với các Sở, ngành, địa phương;  đã tham mưu ban hành trên 17.000 văn bản các loại để chỉ đạo, điều hành hoạt động trên tất cả các lĩnh vực KT-XH, AN-QP đảm bảo phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Công tác tổng hợp và ban hành văn bản luôn được Văn phòng UBND tỉnh đặc biệt chú trọng. Chất lượng văn bản ngày càng chuyển biến tích cực, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác, ít sai sót. Quy trình tiếp nhận và xử lý văn bản luôn đảm bảo đúng nguyên tắc, tuân thủ đúng Quy chế làm việc của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh. Các văn bản gửi đến UBND tỉnh đều được quản lý, đăng ký tại bộ phận văn thư để tổng hợp báo cáo Chánh Văn phòng xử lý kịp thời; các chủ trương, biện pháp giải quyết, xử lý văn bản đều được lập phiếu trình thể hiện rõ quan điểm, ý kiến tham mưu của chuyên viên, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trước khi xin ý kiến lãnh đạo UBND tỉnh;


Đồng chí Bùi văn Cửu, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2019 của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, trong năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, đặc biệt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp cho UBND tỉnh về thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, chuẩn bị dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, xác định đây làm nhiệm vụ chính trị quan trọng then chốt của Văn phòng UBND tỉnh; tiếp tục rà soát, sắp xếp bộ máy làm việc cơ quan đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác phục vụ hoạt động điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính đảm bảo giải quyết công việc nhanh chóng, kịp thời...

 

Kết quả năm 2019: Có 13/13 đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”. Văn phòng UBND tỉnh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. Được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” gồm: 02 tập thể và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 tập thể; đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng 01 tập thể; Về cá nhân: 01 hoàn thành nhiệm vụ, 36 hoàn thành tốt nhiệm vụ, 31 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 02 không hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó 62 đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 13 “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; 02 đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 02 tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; có 02 sáng kiến cấp tỉnh và 08 sáng kiến cấp cơ sở đã được công nhận. Văn phòng UBND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

*Nguyễn Thanh Tùng