Đường dây nóng: 0218 3909 192
21/12/2021 08:07:08
Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 63-KH/TU, ngày 04/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021; Công văn số 160-CV/TU ngày 16/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2021. Ngày 14/11/2021, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức  Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và cá nhân các đồng chí lãnh đạo, quản lý năm 2021. Dự hội nghị có đại diện của Sở Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Văn phòng, trưởng các tổ chức đoàn thể cơ quan. Đ/c Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Chủ trì hội nghị.

- Về Kiểm điểm tập thể

Các ý kiến tham gia đều cơ bản nhất trí đối với bản dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể lãnh đạo Văn phòng. Báo cáo đã đi sâu phân tích từng nội dung, lĩnh vực bám sát đề cương hướng dẫn của Tỉnh uỷ; làm rõ được những kết quả đạt được và chỉ ra những mặt hạn chế năm 2021, biện pháp khắc phục trong năm 2022.

Thông qua kết quả kiểm điểm nhận thấy: Tập thể lãnh đạo Văn phòng luôn đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo; đã tổ chức triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo CBCC và người lao động trong cơ quan thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao; chất lượng và hiệu quả công việc được nâng lên rõ rệt; không có cán bộ, đảng viên vi phạm về đạo đức lối sống, về tư cách của người cán bộ, đảng viên, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; chủ động, tích cực tham gia phong trào hoạt động của cơ quan, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tập thể lãnh đạo Văn phòng nhận thấy vẫn còn những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành hoạt động. Tập thể lãnh đạo đã nghiêm khắc kiểm điểm và rút kinh nghiệm, đồng thời đề ra giải pháp để khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới.

- Về kiểm điểm cá nhân

Từng cá nhân các đồng chí lãnh đạo Văn phòng đã trình bày bản kiểm điểm cá nhân năm 2021, trong đó tập trung phân tích, chỉ ra những việc còn chưa làm được hoặc đã làm được song còn hạn chế gắn với trách nhiệm của cá nhân về lĩnh vực được phân công. Các ý kiến tham gia đóng góp tại hội nghị với tinh thần thẳng thắn, xây dựng. Cá nhân các đồng chí được tham gia ý kiến đã nghiêm túc tiếp thu, sẽ có biện pháp khắc phục trong thời gian tới, quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh năm 2022. Tại hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu kín để đánh giá và đề nghị mức độ hoàn thành đối với cá nhân các đồng chí lãnh đạo quản lý năm 2021.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chánh Văn phòng nhấn mạnh: Việc kiểm điểm của tập thể, cá nhân các đồng chí lãnh đạo quản lý năm 2021, được tổ chức nghiêm túc với tinh thần thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật, chỉ rõ những hạn chế trong năm qua, đồng thời đề nghị các đồng chí được kiểm điểm xây dựng kế hoạch, giải pháp để khắc phục hạn chế đã chỉ ra của năm 2021./.

 Nguyễn Thanh Tùng