Đường dây nóng: 0218 3909 192
09/01/2020 00:00:00
Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2019

Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 250 KH/TU, ngày 29/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019;

Ngày 03/01/2020 tại Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức  Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo Văn phòng và cá nhân các đồng chí lãnh đạo, quản lý năm 2019;

 

Đồng chí Đinh Công Sứ - Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ trì Hội nghị

Đ/c Đinh Công Sứ, Chánh Văn phòng - Chủ trì hội nghị đã quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp tiến hành kiểm điểm; đồng thời định hướng, gợi ý nội dung kiểm điểm cần tập trung vào những đánh giá, bổ sung nội dung còn thiếu; những tồn tại, hạn chế, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”,... trong thời gian qua để tìm nguyên nhân, đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

- Về Kiểm điểm tập thể

Về cơ bản các ý kiến tham gia có sự nhất trí cao vào bản dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể lãnh đạo Văn phòng. Báo cáo đã đi sâu phân tích từng nội dung, lĩnh vực bám sát đề cương hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; làm rõ được những kết quả đạt được năm 2019 và chỉ ra những mặt hạn chế, biện pháp khắc phục trong năm 2020.

Thông qua kết quả kiểm điểm nhận thấy: Tập thể lãnh đạo Văn phòng luôn đoàn kết, thống nhất trong hành động; đã tổ chức triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo CBCC và người lao động trong cơ quan thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao; chất lượng và hiệu quả công việc được nâng lên rõ rệt; không có cán bộ vi phạm về đạo đức lối sống, về tư cách của người cán bộ, đảng viên, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; chủ động, tích cực tham gia phong trào hoạt động của cơ quan đơn vị, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tập thể lãnh đạo Văn phòng nhận thấy vẫn còn những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành hoạt động. Tập thể lãnh đạo đã nghiêm khắc kiểm điểm và rút kinh nghiệm, đồng thời đề ra giải pháp để khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới.

 

Các đại biểu dự Hội nghị kiểm điểm

- Về kiểm điểm cá nhân

Từng cá nhân các đồng chí lãnh đạo Văn phòng đã trình bày bản kiểm điểm cá nhân năm 2019, trong đó tập trung phân tích, chỉ ra những việc còn chưa làm được hoặc đã làm được song còn hạn chế gắn với trách nhiệm của cá nhân về lĩnh vực được phân công. Các ý kiến tham gia đóng góp tại hội nghị với tinh thần thẳng thắn, xây dựng. Cá nhân các đồng chí được tham gia ý kiến đã nghiêm túc tiếp thu, sẽ có biện pháp khắc phục trong thời gian tới, quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chánh Văn phòng nhấn mạnh: Việc kiểm điểm của tập thể lãnh đạo được tiến hành một cách nghiêm túc với tinh thần thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật, chỉ rõ những hạn chế trong năm qua, đồng thời đề nghị các đồng chí được kiểm điểm xây dựng kế hoạch, giải pháp để khắc phục hạn chế đã chỉ ra của năm 2019./.

                                                                                                       Nguyễn Thanh Tùng