Đường dây nóng: 0218 3909 192
03/10/2022 07:22:00
V/v phục vụ Hội nghị trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 9/2022

V/v phục vụ Hội nghị trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 9/2022

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến thường kỳ tháng 9/2022 vào hồi 8h00’ ngày 05/10/2022, thứ Tư  (Theo Giấy mời họp số 373GM-UBND ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh) tại Phòng họp số 4 - Văn phòng UBND tỉnh kết nối với Phòng họp trực tuyến tại UBND các huyện, thành phố.

Việc kiểm tra, vận hành thử nghiệm toàn bộ hệ thống được tiến hành từ 15h00’ ngày 04/10/2022 (thứ Ba)./.