Đường dây nóng: 0218 3909 192
04/01/2023 08:23:01
V/v phục vụ hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn tỉnh ngày 05/1/2022

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến “Tổng kết công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn tỉnh” với sự chủ trì của đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, được diễn ra từ 14h00’ ngày 05/1/2023, thứ Năm (theo Giấy mời họp số 04/GM-UBND ngày 03/01/2023 của UBND tỉnh)) tại Phòng họp số 4 - Văn phòng UBND tỉnh kết nối với Phòng họp trực tuyến tại UBND các huyện, thành phố.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị:

- Sở Thông tin và Truyền thông; Viễn thông tỉnh cử cán bộ phối hợp với Trung tâm Tin học và Công báo để kiểm tra, vận hành hệ thống phục vụ Hội nghị.

- Văn phòng HĐND&UBND các huyện, thành phố chuẩn bị các điều kiện cần thiết và cử cán bộ kiểm tra, vận hành hệ thống phục vụ Hội nghị.

- Điện lực Hòa Bình đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định tại Trụ sở UBND tỉnh và Trụ sở UBND các huyện, thành phố.

Việc kiểm tra, vận hành thử nghiệm toàn bộ hệ thống được tiến hành từ 9h00’ ngày 05/01/2022.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai và phối hợp thực hiện (Thông tin liên quan liên hệ với Trung tâm Tin học và Công báo: Đ/c Lê Anh Phương, ĐT:  0977-602-156; Đ/c Đinh Quang Tùng, ĐT: 0365-060-996)./.