Đường dây nóng: 0218 3909 192
21/11/2022 09:35:16
V/v phục vụ hội nghị trực tuyến ngày 23/11/2022

Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2022-2023 vào hồi 18h00’ ngày 23/11/2022, thứ Tư (Theo Giấy mời họp số 433/GM-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh; Công văn số 10008/VPUBND-KTN ngày 21/11/2022 của UBND tỉnh) tại Phòng họp số 4 - Văn phòng UBND tỉnh kết nối với Phòng họp trực tuyến tại UBND các huyện, thành phố.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị:

- Sở Thông tin và Truyền thông; Viễn thông tỉnh cử cán bộ phối hợp với Trung tâm Tin học và Công báo để kiểm tra, vận hành hệ thống phục vụ Hội nghị.

- Văn phòng HĐND&UBND các huyện, thành phố chuẩn bị các điều kiện cần thiết và cử cán bộ kiểm tra, vận hành hệ thống phục vụ Hội nghị.

- Điện lực Hòa Bình đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định tại Trụ sở UBND tỉnh và Trụ sở UBND các huyện, thành phố.

Việc kiểm tra, vận hành thử nghiệm toàn bộ hệ thống được tiến hành từ 09h00’ ngày 23/11/2022, thứ Tư./.