Đường dây nóng: 0218 3909 192
02/02/2023 09:55:00
V/v phục vụ hội nghị trực tuyến ngày 07/02/2023

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến “Tổng kết an toàn giao thông năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023” vào hồi 08h00’ ngày 07/02/2023, thứ Ba tại Phòng họp số 4 - Văn phòng UBND tỉnh kết nối với Phòng họp trực tuyến tại UBND các huyện, thành phố.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị

- Sở Thông tin và Truyền thông; Viễn thông tỉnh cử cán bộ phối hợp với Trung tâm Tin học và Công báo để kiểm tra, vận hành hệ thống phục vụ Hội nghị.

- Văn phòng HĐND&UBND các huyện, thành phố chuẩn bị các điều kiện cần thiết và cử cán bộ kiểm tra, vận hành hệ thống phục vụ Hội nghị.

- Điện lực Hòa Bình đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định tại Trụ sở UBND tỉnh và Trụ sở UBND các huyện, thành phố.

Việc kiểm tra, vận hành thử nghiệm toàn bộ hệ thống được tiến hành từ 15h00’ ngày 06/02/2023 (thứ Hai).

(Theo Công văn số 657/VPUBND-THCB ngày 01/02/2023 của Văn phòng UBND tỉnh) ./.