Đường dây nóng: 0218 3909 192
18/11/2022 11:36:29
Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tỉnh Hòa Bình năm 2022

Nhằm tổ chức tuyển dụng viên chức để bổ sung, thay thế số người vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố đủ về số lượng, đúng cơ cấu chuyên môn, phù hợp với vị trí việc làm đã được thẩm định và đảm bảo chất lượng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Ngày 11/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2673/QĐ-UBND về kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2022.

Theo đó, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là: 110 chỉ tiêu vào các vị trí việc làm: hành chính-Tổng hợp, Lưu trữ tài liệu, Trợ giúp pháp lý, đầu thầu … với các chuyên ngành đào tạo cần tuyển: Luật, Lưu trữ, quan trắc, kỹ thuật Lâm sinh … như sau:

1. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển: Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, thực hiện theo 2 vòng: Vòng 1 kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; Vòng 2 thi phỏng vấn môn nghiệp vụ chuyên ngành 30 phút về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm phỏng vấn tại vòng 2 cộng với  điểm ưu tiên (nếu có).

Thí sinh  dự tuyển nộp hồ sơ, Phiếu đăng ký dự tuyển và các giấy tờ liên quan tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

                                                                                                                                                                                                                         Thanh Loan