Đường dây nóng: 0218 3909 192
16/10/2020 07:28:05
Tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2020

Để bổ sung, thay thế người vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện đủ về số lượng, đúng cơ cấu chuyên môn, phù hợp với vị trí việc làm đã được thẩm định và đảm bảo chất lượng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Ngày 28/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2306/QĐ-UBND về Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác vào làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2020 với tổng số chỉ tiêu 81 chỉ tiêu với các chuyên ngành: quản lý công nghiệp, bảo tàng học, quản lý bảo vệ rừng, lâm sinh ... trong đó:

- Tuyển dụng theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ là 08 chỉ tiêu;

        - Tuyển dụng theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ là: 73 chỉ tiêu.

I. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Tuyển dụng theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ.

a) Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên ngày 29/11/2005, tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:

- Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;

- Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;

- Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

b) Người có trình độ thạc sĩ trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:

- Đạt tiêu chuẩn quy định nêu trên;

- Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

c) Người có trình độ tiến sĩ trong độ tuổi theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định nêu trên.

2. Tuyển dụng theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển (theo Biểu chi tiết kèm theo). Trường hợp có bằng đào tạo chuyên môn tại nước ngoài phải có công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương với trình độ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

II. Thời gian tổ chức tuyển dụng

Thông báo, nhận hồ sơ và Phiếu đăng ký dự tuyển tháng 10 + 11 năm 2020.

Sở Nội vụ là cơ quan Thường trực của Hội đồng tuyển dụng viên chức; có trách nhiệm tham mưu thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác của tỉnh; Tiếp nhận hồ sơ và Phiếu đăng ký dự tuyển và các giấy tờ có liên quan từ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, tổng hợp, báo cáo Hội đồng tuyển dụng theo quy định;

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Hội đồng tuyển dụng chức năm 2020 (Sở Nội vụ, số máy thường trực: 02183.852996) để được xem xét và giải quyết./.

                                                                                                                                                                                                       Thanh Loan