Đường dây nóng: 0218 3909 192
20/01/2021 09:56:12
Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021

Quá trình tuyển quân năm 2020 còn một số vấn đề cần rút kinh nghiệm trong năm 2021 như: Công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ chưa thật chặt chẽ, đầy đủ, dẫn đến khó khăn trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Khâu sơ tuyển ở cấp xã còn sơ sài, chưa quan tâm nhiều đến xác định bệnh sử của công dân và gia đình công dân; công tác khám sức khoẻ ở một số địa phương chất lượng chưa cao, thiếu trang thiết bị khám, một số y bác sỹ chưa có kinh nghiệm trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, số công dân phải bù đổi sau phúc tra tiêu chuẩn sức khoẻ tuy đã giảm so với năm 2019 xong vẫn còn tương đối cao (8 so với 11), cá biệt đã có hiện tượng công dân có biểu hiện không trung thực trong khám sức khoẻ. 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Ngày 22/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2255/UBND-NC về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Theo đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung làm tốt một số nội dung sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; các sở, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh đối với công tác tuyển quân; quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng  về “Quy định tuyển nhận và gọi công dân nhập ngũ”; Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 06/11/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình và các văn bản, hướng dẫn của cơ quan chức năng liên quan.   

Kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp huyện, cấp xã; cải cách triệt để, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, quy trình tuyển quân. Ứng dụng công nghệ thông tin trong lập hồ sơ, quản lý nguồn; hạn chế thấp nhất làm xáo trộn, ảnh hưởng đến công việc, thời gian của công dân; đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng xã hội, đúng quy định của pháp luật.

2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển quân năm 2021 cho các địa phương; ban hành quyết định giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương và đơn vị. Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu giúp Hội đồng nghĩa vụ quân sự địa phương trong thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm đúng quy trình và quy định của pháp luật..

3. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, nhân viên ngành y tế đúng theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLB-BYT-BQP ngày 30/06/2016 của liên Bộ Y tế- Quốc phòng “về việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự”. Tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh thành lập Hội đồng giám định y khoa để giải quyết khiếu nại liên quan đến sức khỏe của công dân được gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

4. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan truyền thông và các đoàn thể, tổ chức xã hội các cấp phối hợp với chính quyền cùng cấp tuyên truyền, giáo dục, động viên nhân dân thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân, đồng thời thực hiện tốt công tác chính sách đối với gia đình và công dân nhập ngũ.

5. Các địa phương làm tốt công tác đăng ký, rà soát, quản lý nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ; tổ chức sơ tuyển, khám sức khoẻ, xét nghiệm HIV, các chất gây nghiện; xét duyệt tiêu chuẩn chính trị, hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định.

Thời gian tổ chức giao nhận quân: Ngày 03 tháng 3 năm 2021 (tức ngày 20 tháng 01 năm âm lịch); tuỳ vào tình hình thực tế tổ chức Lễ giao nhận quân đúng quy định, trang trọng, an toàn, tiết kiệm; có tác dụng giáo dục, động viên nâng cao được ý thức trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chăm lo làm tốt công tác hậu phương quân đội; phối hợp với các cấp, ngành, các tổ chức, loại hình doanh nghiệp chung tay, phối hợp đào tạo nghề, giải quyết việc làm đối với bộ đội xuất ngũ.

                                                                                           Thanh Loan