Đường dây nóng: 0218 3909 192
20/01/2021 09:55:05
Triển khai thực hiện mô hình phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Thực hiện Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam. Ngày 28/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 2299/UBND-TCTM về đồng ý về chủ trương lập đề án thí điểm mô hình phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, với các nội dung cụ thể như sau:

- Mô hình Chợ Văn hóa du lịch (Chợ đêm), tại huyện Mại Châu. Địa điểm thực hiện tại khu đất ruộng thuộc xóm Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu.

- Mô hình phát triển kinh tế ban đêm, thành phố Hòa Bình.Địa điểm: Tại điểm đầu đường Hòa Bình (từ Chi cục thủy lợi Hòa Bình) đi dọc đường Đê Đà giang, điểm cuối Cầu Hòa Bình II, thuộc địa bàn phường Phường Lâm và phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu và Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình căn cứ quy định hiện hành và điều kiện thực tế tại địa phương nghiên cứu triển khai thực hiện lập đề án thí điểm mô hinh phát triển kinh tế ban đêm theo quy định.

                                                                                                 Thanh Loan