Đường dây nóng: 0218 3909 192
28/07/2020 10:45:32
Trang tin việc đối thoại, hướng dẫn công dân; tham mưu cho Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân theo quy chế

Ngày 20 tháng 7 năm 2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh thực hiện việc tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo; phân loại để tham mưu đề xuất Bí thư Tỉnh ủy tiếp, đối thoại với công dân, chỉ đạo giải quyết.

Trong ngày có các công dân thành phố Hòa Bình đã đến Trụ sở tiếp công dân của tỉnh với các khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài liên quan tới tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, liên quan tới trách nhiệm tham mưu của nhiều cấp, nhiều ngành đã được các cơ quan nhà nước giải quyết theo thẩm quyền, tuy nhiên Công dân chưa đồng ý tiếp tục đề nghị Bí thư Tỉnh ủy xem xét, giải quyết.

Căn cứ vào trình tự thủ tục của pháp luật về khiếu nại ,tố cáo; quy chế tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy. Ban Nội chính, Ban Tiếp công dân tỉnh đã trao đổi, hướng dẫn, tiếp nhận đơn của công dân; đề xuất giải quyết để làm căn cứ cho Bí thư Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

                                                                                                                                                                                                       Vũ Thế Cương