Đường dây nóng: 0218 3909 192
28/12/2020 09:21:15
Trang tin tiếp công dân theo quy định của Trung ương định kỳ tháng 12 năm 2020

Ngày 21/12/2020 vừa qua, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh thực hiện việc tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư gửi tới Bí thư Tỉnh ủy, tham mưu để Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân theo quy định tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu cấp ủy tỉnh.

Trong ngày, có 02 đoàn công dân với 02 lượt công dân đã tới Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, công dân tới khiếu nại, tố cáo; chủ yếu địa bàn thành phố Hòa Bình. Lực lượng An ninh, bảo vệ đã bảo đảm trật tự an toàn tại Trụ sở Tiếp công dân, công dân cơ bản thực hiện đúng các quy định, nội quy về tiếp công dân.

Ban Tiếp công dân tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức đón tiếp, phân loại, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo; phân loại các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Bí thư Tỉnh ủy để xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đối với từng vụ việc để chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất giải quyết. Kết quả, có 02 đoàn công dân kiến nghị, khiếu nại đã Ban Tiếp công dân tỉnh, Ban Nội  chính Tỉnh ủy tiếp và hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh theo quy định.

Các nội dung đơn thư của công dân được Ban Nội chính chủ trì, phân loại xử lý theo quy định.

Vũ Thế Cương