Đường dây nóng: 0218 3909 192
16/07/2021 14:37:30
Trang tin tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2021

Ngày 15/7/2021, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp công dân định kỳ. Chủ trì ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Cùng dự có Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, các sở ngành có liên quan; Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình.

Trong ngày có 12 đoàn công dân tới Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Ban Tiếp công dân tỉnh đã báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức đón tiếp, phân loại, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo; phân loại các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; xử lý vụ việc thuộc thẩm quyền tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Kết quả 02 đoàn công dân kiến nghị, khiếu nại được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp.

1. Công dân trú tại tổ 9, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình đề nghị giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được giao từ năm 1990, thuộc đối tượng miễn giảm theo chế độ 853/TTgCP;

Giao Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình chủ trì phối hợp sở Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức, cá nhân liên quan xem xét, giải quyết theo quy định; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh ngày 15 tháng 8 năm 2021.

2. Công dân tại tổ 1, phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình đề nghị giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất gia đình được thừa kế từ năm 1969.

Giao Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15 tháng 9 năm 2021.

3. Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến chỉ đạo về một số nội dung liên quan khiếu nại, tố cáo khác.

4. Giao Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp tục trực tiếp công dân, xử lý các nội dung khiếu nại, tố cáo trong buổi chiều ngày 15/7/2021./.

                                                                                                             Vũ Thế Cương