Đường dây nóng: 0218 3909 192
28/12/2020 09:20:41
Trang tin tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2020

Ngày 15/12/2020, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ. Chủ trì ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong ngày, có 20 đoàn công dân với 60 lượt công dân đã tới Trụ sở Tiếp công dân tỉnh khiếu nại, tố cáo; chủ yếu địa bàn thành phố Hòa Bình, công dân huyện Lương Sơn, Yên Thủy, Kim Bôi. Lực lượng An ninh, bảo vệ đã bảo đảm trật tự an toàn tại Trụ sở Tiếp công dân, công dân cơ bản thực hiện đúng các quy định, nội quy tiếp công dân;

Ban Tiếp công dân tỉnh đã tổ chức đón tiếp, phân loại, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo; phân loại các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Kết quả 01 đoàn công dân kiến nghị, khiếu nại đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình giải quyết theo quy định của pháp luật; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/01/2021.

Vũ Thế Cương