Đường dây nóng: 0218 3909 192
25/02/2021 12:33:50
Trang tin tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2021

Ngày 22/02/2021, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp công dân định kỳ. Cùng tham dự buổi tiếp công dân có Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh và các sở ngành có liên quan.

Trong ngày, có 03 đoàn công dân tới Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Ban Tiếp công dân tỉnh đã báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức đón tiếp, phân loại, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo; phân loại các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tại buổi tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh đã cho ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với vụ việc đề nghị chi trả chính sách của công nhân nghỉ chế độ thuộc đoạn quản lý đường bộ 2 khi thực hiện chuyển đổi cổ phần hóa doanh nghiệp và giao Giám đốc Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất kinh phí giải quyết chính sách cho các đối tượng theo quy định của pháp luật, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Giao Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp tục trực tiếp công dân, xử lý các nội dung khiếu nại, tố cáo trong buổi chiều ngày 22/02/2021./.

                                                                                                         Vũ Thế Cương