Đường dây nóng: 0218 3909 192
20/01/2021 09:40:00
Trang tin tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2021

Ngày 15/01/2021, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức tiếp công dân định kỳ. Chủ trì là ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong ngày có 03 đoàn công dân với 04 lượt công dân đã tới Trụ sở Tiếp công dân tỉnh khiếu nại, tố cáo; chủ yếu địa bàn thành phố Hòa Bình, huyện Yên Thủy. Công dân đã cơ bản thực hiện đúng các quy định, nội quy tiếp công dân;  

Ban Tiếp công dân tỉnh đã tổ chức đón tiếp, phân loại, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo; phân loại các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; xử lý  vụ việc thuộc thẩm quyền tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Kết quả, có 02 đoàn công dân kiến nghị, khiếu nại đã  được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và cho ý kiến chỉ đạo. Giao Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp tục trực tiếp công dân, xử lý các nội dung khiếu nại, tố cáo trong buổi chiều ngày 15/01/2021./.

                                                                                            Vũ Thế Cương