Đường dây nóng: 0218 3909 192
07/01/2020 00:00:00
Tổng kết chi bộ Tiếp công dân

Tổng kết chi bộ Tiếp công dân

Ngày 31 tháng 12 năm 2019 vừa qua, Chi bộ Ban tiếp công dân tỉnh đã tổ chức sinh hoạt chi bộ  định kỳ tháng 12 năm 2019 và tổng kết công tác đảng năm 2019.

Chi bộ Ban tiếp công dân tỉnh có tổng số 05 đảng viên, Chi bộ luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho toàn thể cán bộ đảng viên, nhân viên và học sinh. Triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh”;

Trong năm qua cán bộ, đảng viên, nhân viên được tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết mới của Đảng các cấp, học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tó cáo ,kiến nghị, phản ánh.

Do làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị nên trong năm 2019 toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên đều an tâm công tác, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng. Trong năm không có cán bộ, đảng viên, nhân viên vi phạm Pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội.

Về Công tác chuyên môn; Chi bộ đã gương mẫu thực hiện và lãnh đạo Ban tiếp công dân tỉnh: Thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định của cơ quan Văn phòng, Ban tiếp công dân tỉnh bám sát các chỉ tiêu đăng ký từ đầu năm để phấn đấu, đưa ra các biện pháp chỉ đạo phù hợp với thực tế tình hình tiếp công dân; Tham mưu thực hiện các chuyên đề liên quan cơ chế chính sách pháp luật và giải quyết khiếu nại ,tố cáo. nhằm nâng cao chất lượng tiếp công dân, nâng cao chất lượng tiếp công dân thường xuyên, định kỳ; Tăng cường các hoạt động thực hiện quy chế dân chủ, tích cực bồi dưỡng phát triển đảng viên, động viên và tạo điều kiện cho đảng viên tham gia học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ tổ chức chuyển đảng chính thức cho 01 đảng viên dự bị. 100% Đảng viên trong chi bộ giữ mối liên hệ tốt với địa phương nơi cư trú theo quy định 76 của Bộ chính trị. Không có đảng viên vi phạm 19 điều đảng viên không được làm.

Về công tác kiểm tra, giám sát, Chi bộ ban hành Quy chế làm việc, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc của đảng viên; phân công đảng viên phụ trách nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các công việc của Ban tiếp công dân tỉnh.

Kết quả đánh giá thi đua năm 2019, có 04 đảng viên đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ; 01 đảng viên đề nghị công nhận đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chi bộ đề nghị đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019./.

Vũ Thế Cương