Đường dây nóng: 0218 3909 192
04/09/2020 08:16:35
Toàn tỉnh đã tiêu hủy gần 47 tấn lợn do Dịch tả Châu phi

Tính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 7/8/2020, bệnh Dịch tả Châu Phi vẫn xảy ra tại một số xã trên địa bàn tỉnh; tổng số lợn ốm chết phải tiêu hủy là 1.284 con, trọng lượng tiêu hủy là 46,7 tấn.

Hiện nay 10 xã còn dịch, trong đó có 6 xã đã qua 30 ngày nhưng chưa làm thủ tục công bố hết dịch là: xã Quy Hậu của huyện Tân Lạc; các xã Vầy Nưa, Cao Sơn, Tú Lý và Thị trấn Đà Bắc của huyện Đà Bắc; xã Nuông Dăm của huyện Kim Bôi. 4 xã chưa qua 30 ngày là: xã Yên Trị và xã Hữu Lợi của huyện Yên Thủy; xã Trung Thành của huyện Đà Bắc và xã Sào Báy của huyện Kim Bôi. Dịch bệnh Dịch tả lợn Châu phi vẫn đang diễn biến rất phức tạp trong cả nước và trên địa bàn tỉnh.

                                                                                                                                                                                                              Bích Hòa