Đường dây nóng: 0218 3909 192
05/06/2021 20:33:46
Tình hình sản xuất Nông, Lâm, Ngư nghiêp trên địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2021

Các địa phương đang tích cực gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa và các loại cây trồng. Diện tích lúa và cây màu trên toàn tỉnh nhìn chung sinh trưởng và phát triển tốt, hiện nay diện tích lúa vụ xuân bắt đầu cho thu hoạch một phần; ngô vụ xuân hè đang trong giai đoạn trổ cờ, phun râu, xoáy nõn; cây ăn quả có múi bắt đầu cho thu hoạch. Dự kiến đến hết tháng 5, tổng diện tích lúa cấy 15.493 ha, đạt 100,3% kế hoạch; Ngô 17.730 ha đạt 100,42% kế hoạch; Lạc 3.254 ha đạt 101,2% kế hoạch; Khoai lang 1.500 ha đạt 100 % kế hoạch; Sắn 7.621 ha đạt 98,3 % kế hoạch; Mía 6000 ha, đạt 79,7% kế hoạch; Rau, đậu các loại 6.292 ha, đạt 110% kế hoạch; cây ăn quả có múi khoảng 10.700 ha. Tiếp tục chỉ đạo các địa phương quản lý chặt chẽ nguồn nước, điều tiết nước hợp lý để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và phục vụ sinh hoạt của người dân. Hoạt động chăn nuôi tiếp tục được duy trì phát triển([1]), giá các sản phẩm chăn nuôi có chiều hướng giảm nhẹ. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh tình hình bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò diễn biến phức tạp với tổng số gia súc mắc bệnh là 1.663 con, chết 102 con, toàn tỉnh đã tiến hành tiêm phòng vắc xin cho khoảng 20.000 trâu, bò, đạt tỷ lệ 10% tổng đàn; bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vẫn xảy ra ở một số xã, tổng số lợn phải tiêu hủy là 456 con. Tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật được thực hiện tốt([2]); công tác tiêm phòng vắc xin vụ Xuân Hè cho đàn gia súc, gia cầm năm 2021 trên địa bàn được triển khai tích cực([3]). Công tác bảo vệ rừng tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo chính quyền địa phương chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, đẩy mạnh tuyên truyền Luật Lâm nghiệp, phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm Luật Lâm nghiệp. Trong tháng đã khai thác 784,35 ha rừng trồng; 59,4 nghìn m3 gỗ; 1.810 m3 cây phân tán; 20,81 nghìn Ste củi; 391,3 nghìn cây bương, tre, luồng, giang, nứa; 221,7 tấn măng; 50,2 tấn dược liệu, 210 kg mật ong rừng... Chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác theo quy định, tập trung trồng rừng vụ xuân hè và cả năm 2021 theo kế hoạch([4]). Tiếp tục đẩy mạnh bảo vệ rừng, chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, đẩy mạnh tuyên truyền luật Lâm nghiệp, phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm luật Lâm nghiệp. Trong tháng, phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm Luật Lâm nghiệp. Trong tháng, kiểm tra, bắt giữ và xử lý 04 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp (tăng 03 vụ so với tháng 4); về thủy sản, tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản trong ao, hồ nhỏ duy trì 2.700 ha; 4.700 lồng cá. Sản lượng cá thu hoạch ước đạt 958 tấn, .

                                                                                                                                                                                                        Ngọc Tuyên

 

(1). Tổng đàn vật nuôi toàn tỉnh hiện có: trâu 115,5 nghìn con, bò 85,72 nghìn con, lợn 442,85 nghìn con, dê 51,36 nghìn con, đàn chó nuôi 145,86 nghìn con, gia cầm 8 triệu con.

([2]). Kiểm dịch được 75,13 nghìn con trâu, bò và lợn; 2,95 triệu con gia cầm; 2,16 triệu quả trứng.

([3]). Đã triển khai tiêm phòng vắc xin bệnh Dại cho đàn chó được 56.019 liều và vắc xin Tụ huyết trùng cho đàn trâu bò với số lượng 15.925 liều, lở mồm long móng cho đàn trâu bò được 11.048 liều.

([4]). Trong tháng toàn tỉnh đã trồng được 958,48 ha rừng và 64.600 cây phân tán, từ đầu năm đến nay trồng được 2.478,33 ha rừng và 450.934 cây phân tán.