Đường dây nóng: 0218 3909 192
28/07/2020 11:00:23
Tình hình sản xuất nông, Lâm nghiệp, Thủy sản trên địa bàn tỉnh tháng 7/2020

Trong tháng 7/ 2020 các địa phương tập thu hoạch cây màu vụ xuân và gieo cấy lúa mùa, ngô hè thu và gieo trồng các cây trồng khác kịp thời vụ. Ước tính đến hết tháng 7, diện tích lúa cấy trên 21 nghìn ha đạt 100% kế hoạch, lượng mạ gieo đạt 800 tấn. Các cây màu được gieo trồng như: ngô 2,3 nghìn ha, đạt 16,7% kế hoạch; Lạc 200 ha, đạt 15% kế hoạch; khoai lang 500 ha, đạt 33% kế hoạch; Rau đậu các loại 1,5 nghìn ha, đạt 33,3% kế hoạch. Chăn nuôi tiếp tục được duy trì phát triển, giá các sản phẩm chăn nuôi tiếp tục giữ ổn định, các trang trại, gia trại chăn nuôi lợn có quy mô lớn có đầu tư tái đàn tuy nhiên số lượng rất hạn chế. Trên địa bàn tỉnh, bệnh dịch tả lợn Châu Phi vẫn đang diễn biến rất phức tạp, các địa phương đang tiếp tục tập trung chỉ đạo và triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch theo quy định. Các địa phương tăng cường công tác tiêm phòng, kiểm soát giết mổ, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi. Các chốt kiểm dịch động vật tạm thời duy trì hoạt động 24/24 giờ, kiểm soát chặt chẽ các loại động vật, sản phẩm động vật chuyển ra, vào địa bàn; thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng trái pháp luật trong mùa khô; ước tính đến hết tháng 7 trồng được trên 5,2 nghìn ha rừng tập trung đạt 93% kế hoạch, tăng 0,4 nghìn ha so với tháng trước; Nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định. Tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản trong ao, hồ nhỏ là 2,7 nghìn ha; Số lượng lồng nuôi cá hiện có 4,7 nghìn lồng. Sản lượng cá thu hoạch đạt 686 tấn, trong đó sản lượng cá khai thác 132 tấn, sản lượng cá nuôi 554 tấn. Hiện nay toàn tỉnh có 32 trang trại và Hợp tác xã nuôi trồng Thủy sản

                                                                                                                                                                                                          Ngọc Tuyên