Đường dây nóng: 0218 3909 192
12/10/2021 10:02:28
Tình hình sản xuất Nông, Lâm nghiệp, Thủy sản trên địa bàn tháng 9 năm 2021

Toàn tỉnh đã gieo cấy được khoảng 22.213 ha lúa, đạt 103,5% Kế hoạch (tăng 757 ha so với Kế hoạch); lúa mùa toàn tỉnh đã trổ bông được khoảng 60% diện tích, dự kiến trong tháng 9/2021 thu hoạch 4,5 nghìn ha các trà lúa sớm. Các loại cây màu, rau đậu đang tiếp tục được gieo trồng, tính đến nay đã trồng được 11,23 nghìn ha Ngô, đạt 98,6% Kế hoạch; 1,45 nghìn ha Khoai Lang, đạt 95,7% Kế hoạch; 1,57 nghìn ha Lạc, đạt 119,7% Kế hoạch; 4,96 nghìn ha Rau đậu các loại, đạt 115,5% Kế hoạch. một số diện tích cây rau ngắn ngày, trồng trà sớm đã cho thu hoạch. Các cây trồng khác sinh trưởng, phát triển khá.

Chăn nuôi, tiếp tục được duy trì phát triển([1]). Các chủ trang trại, gia trại, người chăn nuôi lợn tiếp tục tái đàn lợn theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng. Công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm được thực hiện tốt, tích cực hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp phòng bệnh như vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, tiêm phòng vắc xin.. 

Công tác chăm sóc, khoanh nuôi và phát triển rừng được quan tâm. Trong tháng đã khai thác 729,28 ha rừng trồng; 59,68 nghìn m3 gỗ; 1,4 nghìn m3 cây phân tán; 22,9 nghìn Ste củi; 351 nghìn cây bương, tre, luồng, giang, nứa; 1,2 nghìn tấn măng; 70 tấn dược liệu, 310 Kg mật ong rừng... Các địa phương tăng cường công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp theo quy định, tập trung trồng rừng vụ xuân hè và cả năm 2021 theo kế hoạch([2]).

Nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát triển ổn định trên diện tích mặt nước là 2,7 nghìn ha nuôi trồng thủy sản ao hồ nhỏ và 4,7 nghìn lồng cá. Sản lượng cá thu hoạch trong tháng 9 ước đạt 915 tấn.

                                                                                                                                                                                                     Ngọc Tuyên

 

(1). Tổng đàn vật nuôi toàn tỉnh hiện có: trâu 115,7 nghìn con, bò 85,59 nghìn con, lợn 459,49 nghìn con, dê 51,7 nghìn con, đàn chó nuôi 145,86 nghìn con, gia cầm 7,91 triệu con.

([2]). Trong tháng, toàn tỉnh đã trồng được 969,74 ha rừng tập trung, 52.578 cây phân tán, tổng diện tích trồng rừng từ đầu năm đến nay đạt 5.954 ha và 923.880 cây phân tán.