Đường dây nóng: 0218 3909 192
12/10/2021 10:01:33
Tình hình Sản xuất Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ tháng 9 năm 2021

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 9 ước tăng 11,35% so với tháng trước và giảm 11,68% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, Ngành Khai khoáng tăng 67,31% so với tháng trước và giảm 27,35% so với cùng kỳ năm 2021; Ngành Công nghiệp chế biến chế tạo tăng 10,97% so với tháng trước và tăng 0,94% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 9/2021 ước đạt 3.635 tỷ đồng, tăng 0,14% so với tháng trước, giảm 2,68% so với cùng kỳ năm 2020. Kim ngạch xuất khẩu tháng 9/2021 ước đạt 79,01 triệu USD, giảm 11,11% so với tháng trước. Kim ngạch nhập khẩu tháng 9/2021 ước đạt 62,07 triệu USD, giảm 3,22% so với tháng trước.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2021 ước tăng nhẹ 0,04% so với tháng trước do tăng ở các nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình; điện, nước, giáo dục; giao thông.

                                                                                                                                                                                                             Ngọc Tuyên