Đường dây nóng: 0218 3909 192
05/06/2021 20:34:39
Tình hình Sản xuất Công nghiệp và Dich vụ của tỉnh tháng 5 năm 2021

Trong tháng 5/2021, dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên phạm vi cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng đã ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất công nghiệp tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan cùng những nỗ lực của các doanh nghiệp, tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì tăng trưởng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2020. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 5 ước tăng 45,42% so với tháng 4/2021 và tăng 74,69% so với tháng 5/2020, lũy kế 5 tháng năm 2021 tăng 36,19% so với 5 tháng năm 2020. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 0,93% so với tháng 4/2021 và giảm 10,95% so với tháng 5/2020; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 3,22% so với tháng 4/2021 và tăng 23,98% so với tháng 5/2020; ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí ước tăng 82,3% so với tháng 4/2021 và tăng 125,2% so với tháng 5/2020.

Hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh trong tháng 5/2021 chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tại một số địa phương các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, hàng hóa phải tạm dừng để thực hiện công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, nguồn cung hàng hóa vẫn được đảm bảo, giá cả hàng hóa không có nhiều biến động so với thời điểm trước. Kim ngạch xuất khẩu vẫn giữ được mức tăng trưởng do các doanh nghiệp đã chủ động, tận dụng cơ hội hưởng ưu đãi thuế quan, phát triển sản xuất.  Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 5/2021 ước đạt 3.480 tỷ đồng, giảm 0,11% so với tháng trước, tăng 10,61% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng 2021 ước đạt 18.045 tỷ đồng, bằng 40,59% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu tháng 5 ước đạt 106,32 triệu USD, lũy kế 5 tháng năm 2021 ước đạt 466,7 triệu USD, tăng 14,36% so với tháng trước, tăng 24,28% so với cùng kỳ năm 2020, bằng 38,32% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu tháng 5 ước đạt 92,8 triệu USD. Lũy kế 5 tháng năm 2021 ước đạt 401,1 triệu USD, tăng 3,29% so với tháng trước, tăng 21,87% so với cùng kỳ năm 2020, bằng 40,93% kế hoạch năm.

                                                                                                                                                                                                          Ngọc Tuyên