Đường dây nóng: 0218 3909 192
16/01/2017 00:00:00
Tin hoạt động Hội Cựu chiến binh cơ quan

Tin hoạt động Hội Cựu chiến binh cơ quan

Ngày 22 tháng 12năm 2016, Hội Cựu chiến binh Đảng ủy khối các cơ quan Đảng tỉnh đã tổng kết công tác hội năm 2016, phương hướng nhiệm vụ công tác hội năm 2017; bàn công tác thi đua năm 2017.

Tổng số các chi hội Cựu chiến binh các cơ quan trực thuộc Hội Cựu chiến bình đảng ủy khối gồm 38 chi hội đã dự hội nghị.

Mặc dù trong năm 2016 tình hình kinh tế hết sức khó khăn, thiên tai địch họa rất phức tạp, điều kiện hoạt động của các hội cựu chiến binh các cơ quan thuộc Đảng ủy khối luôn cố gắng, từng cựu chiến binh luôn giữ vững phẩm chất “Anh bộ đội cụ Hồ” đã tham mưu với đảng, chính quyền các cấp trong công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội;  các chi hội cựu chiến binh luôn đoàn kết, gương mẫu đi dầu trong các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ từng cấp từng ngành, góp phần vào thành tích chung của cơ quan, đơn vị.

Kết quả thi đua năm 2016, Chi hội Cựu Chiến binh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đạt “Trong sạch vững mạnh suất sắc và được tặng giấy khen”./.

                                                                                                                 Vũ Thế Cương