Đường dây nóng: 0218 3909 192
10/11/2015 00:00:00
Tin hoạt động của BCH Công Đoàn Văn phòng UBND tỉnh

Tin hoạt động của BCH Công Đoàn Văn phòng UBND tỉnh

Ngày 02/11/2015, Ban Chấp hành công đoàn Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 19.

* Chủ trì: Đồng chí Phạm Anh Quý, Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn.

* Thành phần: Các Ủy viên Ban chấp hành khóa VII, các Tổ trưởng tổ công đoàn, các thành viên các tiểu ban phục vụ Đại hội Công đoàn Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2015-2010.

Nội dung:

- Phân công các nội dung thực hiện tổ chức Đại hội Công đoàn Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ VIII (2015-2010);

- Phân công các nội dung tham luận vào Dự thảo báo cáo công tác công đoàn nhiệm kỳ 2010-2015, phương hướng nhiệm vụ công tác công đoàn 2015-2020;

- Đóng góp ý kiến vào đề án nhân sự trình Đại hội VIII.

- Công tác chuẩn bị hậu cần, kinh phí, trang trí, khánh tiết và phục vụ Đại hội.

- Bàn và thống nhất một số nội dung quan trọng khác.

* Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 6/11/2015, Đại hội trù bị khai mạc hồi 13h cùng ngày.

* Địa điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh;

Ban Chấp hành đã bàn bạc, thống nhất thông qua các nội dung trên

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn Phạm Anh Quý đề nghị các tiểu ban, các cá nhân được phân công tăng cường trách nhiệm, quan tâm chỉ đạo và đôn đốc thực hiện cụ thể đối với các thành viên của Tiểu ban phục vụ Đại hội lần VIII, nhiệm kỳ 2015-2020, đảm bảo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ VIII (2015-2010);

 

 

                                                                                    Ban chấp hành công đoàn

                                                                                               Vũ Thế Cương