Đường dây nóng: 0218 3909 192
04/09/2020 08:19:29
Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình

Ngày 24/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1973/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi tỉnh quản lý của tỉnh Hòa Bình, cụ thể như sau:

1. Máy móc thiết bị phục vụ công tác quản lý, hành chính trong cơ quan quản lý, các cơ sở giáo dục và đào tạo (tối đa):

- Thiết bị phục vụ cho công tác thi và tuyển sinh, đánh giá, kiểm định chất lượng tại Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo: Máy tính (Cấu hình theo yêu cầu) 03 bộ, máy in siêu tốc chuyên dùng 03 chiếc, Máy photocopy chuyên dùng 03 chiếc, Máy scan chuyên dùng 02 chiếc, Máy chấm chắc nghiệm (Máy scan + Phần mềm) 02 chiếc.

- Thiết bị chuyên dùng cho Phòng họp, Phòng sinh hoạt tổ chuyên môn, Phòng đoàn đội, Phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật hòa nhập, Phòng tư vấn học sinh: Bộ Bàn ghế họp hoặc làm việc nhóm 01 bộ/phòng, Máy chiếu + màn chiếu (hoặc ti vi) 01 bộ/phòng.

- Thiết bị chuyên dùng cho Phòng truyền thống, Phòng y tế: Bộ Bàn ghế họp hoặc làm việc nhóm 01 bộ/phòng, Giường y tế 01 chiếc/phòng.

2. Thiết bị trang bị phục vụ giảng dạy, học tập trong các cơ sở giáo dục và cơ sở đào tạo (Trường CĐSP Hòa Bình) (tối đa):

- Thiết bị có trong danh mục thiết bị dạy học theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành: Thiết bị đồ dùng, đồ chơi cho giáo dục mầm non 05 bộ/trường, Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học 10 bộ/trường, Thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS 10 bộ/trường, Thiết bị dạy học tối thiểu cấp THPT 10 bộ/trường, Thiết bị môn Giáo dục quốc phòng 10 bộ/trường.

- Thiết bị, đồ dùng nhà ăn, nhà bếp khu ở nội trú phục vụ cho việc nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ và học sinh, sinh viên, học viên: Bàn sơ chế (01 chiếc), Bàn chia thức ăn (01 chiếc), Bàn để bát đĩa (01 chiếc), Tủ cơm (01 chiếc), Bếp ga (01 bộ bao gồm bếp + Bình ga), Thiết bị bảo quản (Tủ bảo quản + Tủ lạnh lưu mẫu thức ăn) (01 bộ), Tủ sấy bát đĩa (01 chiếc) 05 bộ/trường.

- Thiết bị chuyên dùng phòng học: Máy chiếu đa năng + màn chiếu (hặc ti vi) (01 bộ/01 phòng) 30 phòng/trường.

- Thiết bị chuyên dùng phòng thực hành tin học: Máy chủ (01 bộ/01 phòng), Máy tính cho giáo viên (01 bộ/01 phòng), Máy tính học sinh (45 bộ/01 phòng), Máy chiếu đa năng + màn chiếu (hoặc ti vi)  (01 bộ/01 phòng), Điều hòa nhiệt độ (02 chiếc/01 phòng) tối đa 05 phòng/trường.

 - Thiết bị chuyên dùng Phòng giáo dục nghệ thuật: Đàn Piano cho giáo viên (01 chiếc /phòng), Đàn Piano cho học sinh (22 chiếc /phòng), Đàn Organ cho giáo viên (01 chiếc/phòng), Đàn Organ cho học sinh (22 chiếc/phòng), Thiết bị âm thanh (loa, catset, âm ly) (01 bộ/ 01 phòng), Máy ảnh (01 chiếc/01 phòng) tối đa 02 phòng/trường.

- Thiết bị chuyên dùng phòng thực hành dạy và học ngoại ngữ: Máy chủ (01 bộ/01 phòng), Máy tính cho giáo viên (01 bộ/01 phòng), Máy tính học sinh (45 bộ/01 phòng), Máy chiếu đa năng + màn chiếu (hoặc ti vi) (01 bộ/01 phòng), Bảng Tương Tác Thông Minh + Giá Đỡ di động + Phần mềm dạy học (01 bộ/1 phòng) tối đa 05 phòng/trường.

- Thiết bị chuyên dùng phòng học thực hành Vật lý - Công nghệ: Bộ thí nghiệm nâng cao, tiên tiến môn Vật lý (bao gồm các phân môn: Cơ, nhiệt, điện, quang) (08 học sinh/01bộ), Bàn, ghế thí nghiệm thực hành Lý giáo viên (01 bộ/01 phòng), Bàn, ghế thí nghiệm thực hành Lý học sinh (45 chỗ/01 phòng),  tủ phòng bộ môn (01 chiếc/01 phòng), Tủ đựng dụng cụ (01 chiếc/01 phòng), Tủ điều khiển điện trung tâm (01 chiếc/01 phòng), Máy tính cho giáo viên (01 bộ/01 phòng), Máy chiếu đa năng + màn chiếu (hoặc ti vi) (01 bộ/01 phòng) tối đa 05 phòng/trường.

- Thiết bị chuyên dùng phòng học thực hành Hóa Sinh: Bàn, ghế thí nghiệm giáo viên (01 bộ/01 phòng), Bàn, ghế thí nghiệm học sinh (45 chỗ/01 phòng), Kính hiển vi (20 bộ/1 phòng), Tủ phòng thí nghiệm (01 chiếc/01 phòng), Tủ đựng hóa chất (02 chiếc/01 phòng), Tủ điều khiển điện trung tâm (01 chiếc/01 phòng), Bộ thí nghiệm nâng cao, tiên tiến môn hóa học (08 học sinh/01bộ), Bộ thí nghiệm nâng cao, tiên tiến môn sinh học (08 học sinh/01bộ) tối đa 05 phòng/trường.

- Thiết bị chuyên dùng phòng Thư viện: Máy tính (01 bộ/01 phòng), Máy điều hòa nhiệt độ (02 chiếc/01 phòng), Máy hút bụi (01 chiếc/01 phòng) tối đa 03phòng/trường.

- Hệ thống thiết bị chuyên dùng phòng học nghe nhìn, phòng học thông minh: Hệ thống thiết bị chuyên dùng phòng học nghe nhìn, phòng học thông minh, Bộ thiết bị trả lời trắc nghiệm và Voting gồm: Bộ thu tín hiệu + Bộ điều khiển cho giáo viên (01 bộ/01 phòng), Thiết bị điều khiển cho giáo viên, học sinh (01 bộ/01 phòng), Thiết bị âm thanh phòng học: Âm ly, loa, micro (01 bộ/01 phòng), Máy chiếu gần (01 chiếc/01 phòng) tối đa 03phòng/trường.

- Thiết bị chuyên dùng Nhà đa chức năng: Thiết bị âm thanh chuyên dùng: Loa, âm ly, micro (công suất lớn) (01 bộ/01 nhà), Thiết bị ánh sáng chuyên dùng: Đèn sân khấu, đèn trang trí (01 bộ/01 nhà) tối đa 02 bộ/trường

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành Giáo dục và Đào tạo có giá mua dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản ban hành tại Phụ lục I, Mục IX, Quyết định số 2673/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

                                                                              Thanh Loan