Đường dây nóng: 0218 3909 192
07/01/2020 00:00:00
Tiếp công dân Hòa Bình - Một năm nhìn lại

Tiếp công dân Hòa Bình - Một năm nhìn lại

Mặc dù công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là áp lực của các đoàn khiếu kiện đông người, phức tạp, nhưng với sự quyết tâm, đoàn kết và dành nhiều tâm huyết trong quá trình thực thi công vụ, đến hôm nay, nhìn lại công tác tiếp dân một năm qua, Ban tiếp công dân tỉnh, Ban tiếp công dân các huyện thành phố, đội ngũ cán bộ tiếp công dân tỉnh Hòa Bình có quyền tự hào vì những kết quả đạt được.

1. Đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trong thời gian diễn ra các sự kiện quan trọng

Trong năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Ủy ban nhân dân các cấp, tập thể cán bộ, công chức, người lao động của Ban tiếp công dân tỉnh, huyện đã nỗ lực, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh trong thời gian diễn ra các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các dịp lễ, Tết.

Đặc biệt, trong quá trình làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, tập thể lãnh đạo, công chức thuộc Ban Tiếp công dân tỉnh thường xuyên nghiên cứu, chủ động đề xuất, báo cáo lãnh đạo Chủ tịch UBND tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo (KN,TC) đông người, phức tạp.

Mặt khác, cán bộ, công chức Ban làm tốt công tác phối hợp, điều hành, quản lý hoạt động của Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, đồng thời phối hợp tốt với các địa phương, Công an tỉnh trong việc dự báo tình hình khiếu kiện của công dân, để Chủ tịch UBND tỉnh có chỉ đạo kịp thời nhằm hạn chế tình trạng công dân khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương.

Đối với các địa phương, Ban Tiếp công dân tỉnh đã chỉ đạo, giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở. Đặc biệt trong năm 2019, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cấp, ngành đã quyết liệt trong chỉ đạo giải quyết các vụ việc KN,TC đông người, phức tạp, kéo dài. Tổ công tác Chủ tịch UBND tỉnh do Chánh Thanh tra tỉnh làm Tổ trưởng đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo giải quyết đối với những vụ việc nổi cộm, phức tạp, bức xúc kéo dài tại một số địa phương.

Qua nắm bắt tình hình của Tổ công tác cho thấy, ý thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KN,TC được nâng cao rõ rệt. Đặc biệt, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân được thực hiện rất nghiêm túc.

2. Tiếp và giải quyết nhiều vụ việc KN,TC phức tạp

Trong năm 2019, TTCP đã ban hành Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KN,TC đông người, phức tạp, kéo dài, đã thúc đẩy cả hệ thống chính trị vào cuộc trong việc giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài trong phạm vi cả nước, tạo được sự quan tâm và đồng thuận của người dân.

Trên cơ sở đó, Ban Tiếp công dân tỉnh đã kịp thời tham mưu, trực tiếp tiếp dân và đôn đốc giải quyết KN,TC của công dân. Điển hình là những vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án;

Ngoài công tác chuyên môn, cán bộ tiếp công dân còn nắm bắt tình hình một số vụ việc như: Khiếu kiện liên quan đến dự án nạo vét Sông Thanh Hà; khiếu kiện về chính sách tại huyện Yên Thủy.

Nghiên cứu, đề xuất nắm tình hình một số vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ trở thành điểm nóng tại Lương Sơn, Lạc Thủy, Yên Thủy, thành phố Hòa Bình.

Ban đã chủ động phối hợp với UBND một số huyện, thành phố tổ chức tiếp công dân tại trụ sở để vận động công dân trở về địa phương và tham gia đối thoại tại địa phương với nhiều vụ việc phức tạp của công dân như: 86 công dân KN,TC về dự án BTG Lạc Thủy; trên 100 công dân thôn Xuân Him, Lương Sơn, 05 công dân Đồng Tâm, Lạc Thủy …

3. Chuẩn bị nội dung cho Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân

Ban tiếp công dân tỉnh đã tham mưu trong việc xây dựng Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư năm 2019 (từ 1/8/2018 đến 31/7/2019) Đặc biệt, nghiên cứu, đề xuất và chuẩn bị nội dung để Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân.

 Chính nhờ có sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan  sở, ngành và địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, vai trò, trách nhiệm của của Ban Tiếp công dân các cấp trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư KN, TC, kiến nghị, phản ánh trong phạm vi tỉnh Hòa Bình ngày càng được khẳng định và nâng cao.

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp dân, đảm bảo an ninh trật tự cho các kỳ họp quan trọng, Ban tiếp công dân các cấp tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư KN,TC, phản ánh, kiến nghị của công dân; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong quá trình tham gia Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnhvề chỉ đạo, kiểm tra, rà soát các vụ việc KN,TC đông người, phức tạp; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện tiếp công dân, xử lý đơn thư tại các địa phương.

“Chủ động phối hợp với các cơ quan Công an tỉnh và địa phương nắm bắt tình hình khiếu kiện, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp, có nguy cơ phát sinh thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự; Thực hiện nhiệm vụ liên quan  hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về KN,TC nhằm thống nhất dữ liệu từ Trung ương, tỉnh đến các huyện, thành phố.

Vũ Thế Cương