Đường dây nóng: 0218 3909 192
14/07/2021 14:51:42
Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp của tỉnh tháng 6 năm 2021

Trong tháng 6/2021, đã phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư cho 01 dự án đầu tư trong nước với số vốn khoảng 27,6 tỷ đồng; điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư cho 02 dự án; thu hồi 30 dự án đầu tư. Đến nay, toàn tỉnh có tổng số 607 dự án đầu tư; trong đó: 42 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký 602 triệu USD và 565 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 87.651,4 tỷ đồng. Phát triển doanh nghiệp, trong tháng 6/2021, có 37 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 1.841 tỷ đồng. Cấp bổ sung, thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 144 lượt doanh nghiệp; có 05 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh; 07 doanh nghiệp giải thể tự nguyện; 03 doanh nghiệp hoạt động trở lại.

                                                                                                                                                                                                                      Ngọc Tuyên