Đường dây nóng: 0218 3909 192
11/10/2016 16:10:21
Thông báo về thời giờ làm việc mùa đông

Thông báo về thời giờ làm việc mùa đông

Căn cứ Điều 104, Chương VII Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội về việc quy định thời giờ làm việc;

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình quy định thời giờ làm việc mùa đông đối với các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Hoà Bình, như sau:

 *Thời gian: Từ ngày 16 tháng 10 năm 2016 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2017.

            - Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

            - Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

 

Thừa lệnh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện./.

 

Trương Văn Xuyển (TH)