Đường dây nóng: 0218 3909 192
11/11/2022 16:13:40
Thông báo tiếp nhận viên chức về công tác tại các Văn phòng Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Hòa Bình

Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Hòa Bình tiếp nhận viên chức vào làm việc tại Văn phòng Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh (Thông báo số 11/TB-LHHN ngày 10/11/2022) như sau:

1. Chỉ tiêu tiếp nhận: 01 chỉ tiêu.

- Vị trí việc làm: Hành chính, tổng hợp;

- Trình độ: Đại học trở lên;

- Chuyên ngành: Luật, Kinh tế, Ngoại ngữ.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn

Người dự tuyển phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- Có ít nhất 03 năm công tác trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn), gồm:

+ Là Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu;

+ Người đang giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc được cử làm người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

- Trong thời gian công tác 03 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ đuợc giao.

- Có lỵ lịch rõ ràng, có các văn bằng chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn ngạch viên chức cần tuyển dụng.

- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

3. Quy định về ưu tiên

- Ưu tiên những người được đào tạo chuyên ngành Tiếng anh, có khả năng thông thạo trong giao tiếp, biên dịch.

- Ưu tiên những người được xếp hạng chức danh nghề nghiệp cao hơn theo vị trí tiếp nhận.

- Ưu tiên người có nhiều thành tích trong công tác được các cấp khen thưởng (thành tích tính trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ; thứ tự ưu tiên: Danh hiệu, hình thức khen thưởng trong công tác chuyên môn; danh hiệu, hình thức khen thưởng trong công tác đoàn thể...) .

- Con đẻ của đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên của Nhà nước (con liệt sỹ; con bệnh binh, thương binh; con của người hưởng chính sách như thương binh).

TB11.pdf