Đường dây nóng: 0218 3909 192
12/10/2022 15:20:41
Thông báo tiếp nhận công chức không qua thi tuyển vào làm việc tại Văn phòng UBND tỉnh

Theo Thông báo số 8559/TB-VPUBND ngày 07/10/2022 của Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo tiếp nhận công chức không qua thi tuyển vào làm việc tại Văn phòng UBND tỉnh, như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu.

- Vị trí việc làm: Tiếp công dân;

- Trình độ: Đại học trở lên;

- Chuyên ngành: Hành chính.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người dự tuyển phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- Có ít nhất 05 năm công tác trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn), gồm:

+ Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu;

+ Người đang giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc được cử làm người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

- Trong thời gian công tác 05 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ đuợc giao.

- Có lý lịch rõ ràng, có các văn bằng chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn ngạch công chức cần tuyển dụng.

- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Đơn đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu);

- Bản sơ yếu lý lịch (mẫu 2C của Bộ Nội vụ) có xác nhận của cơ quan đang công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển (Bằng tốt ngiệp Đại học, Bồi dưỡng quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ…);

- Lý lịch tư pháp;

- Quyết định tuyển dụng.

- Quyết định hết thời gian tập sự và bổ nhiệm ngạch, chức danh nghề nghiệp;

- Quyết định nâng lương gần nhất;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

- Bản tự nhận xét đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác khen thưởng đã đạt được, có nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác trong 05 năm gần nhất;

* Lưu ý:

+ Tất cả các văn bằng, chứng chỉ, quyết định phải có công chứng/chứng thực của cơ quan có thẩm quyền;

+ Hồ sơ dự tuyển của mỗi ứng viên được bỏ vào túi đựng hồ sơ, bìa túi đựng hồ sơ phải ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, danh mục hồ sơ (02 bộ).

4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- Từ ngày 07/10/2022 đến hết ngày 16/10/2022;

- Thời gian: Sáng từ 7h30’-11h30’, chiều từ 13h30’- 17h 00’ (trừ thứ 7 và chủ nhật);

- Tại Văn phòng UBND tỉnh. Địa chỉ: Số 6, đường An Dương Vương, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình./.

TB_8589.pdf