Đường dây nóng: 0218 3909 192
26/08/2016 00:00:00
Thông báo không tổ chức đón, tiếp khách đến chúc mừng nhân kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước

Thông báo không tổ chức đón, tiếp khách đến chúc mừng nhân kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước

Thực hiện tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh không tổ chức đón, tiếp khách đến chúc mừng nhân kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước (28/8) tại trụ sở cơ quan.

Nhân dịp này, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

                                                                                              Linh Ngọc (TH)