Đường dây nóng: 0218 3909 192
12/10/2020 15:15:32
Thông báo hoãn Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020

Theo Thông báo số 20/TB-UBND ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh, cuộc họp trực tuyến tại Giấy mời số 348/GM-UBND ngày 09/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh hoãn. Thời gian tổ chức lại Hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có Giấy mời cụ thể sau.  

TB20.pdf