Đường dây nóng: 0218 3909 192
21/11/2022 13:49:29
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2022-2023 (chuyển từ 8h00' sang 14h00’ ngày 23/11/2022)

Ngày 18/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Giấy mời số 443/GM-UBND về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2022-2023.

Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Do lịch đột xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh nên thời gian thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2022-2023 được thay đổi như sau: Chuyển từ 08h00'  sang 14h 00', thứ Tư, ngày 23/11/2022.

(Theo Công văn số 10008/VPUBND-KTN ngày 21/11/2022 của Văn phòng UBND tỉnh)./.