Đường dây nóng: 0218 3909 192
28/07/2020 10:55:20
Thay đổi thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình

Ngày 22 tháng 7 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1642/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình. Theo Quyết định, thay đổi chức danh và thay đổi thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình như sau:

1. Thay đổi chức danh thành viên

Bà Bùi Thị Kim Tuyến: Thay đổi chức danh từ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sang chức danh Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

 2. Thay đổi thành viên:

- Ông Lê Xuân Minh, Đại tá - Giám đốc Công an tỉnh (số điện thoại: 0913523999) thay ông Phạm Hồng Tuyến (chuyển công tác);

- Ông Trịnh Văn Cường, Đại tá - Phó Giám đốc Công an tỉnh (số điện thoại: 0913500659) thay ông Vũ Cao Sơn (chuyển phụ trách công tác khác);

- Ông Nguyễn Trần Anh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (số điện thoại: 0943776666; 02783857688) thay ông Đinh Văn Hòa (nghỉ hưu chế độ);

- Ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Viễn thông Hòa Bình (số điện thoại: 0915478578) thay ông Đặng Đình Trang (Chuyển công tác).

                                         Trí Tuệ