Đường dây nóng: 0218 3909 192
31/08/2021 09:25:08
Tháng 8 năm 2021 Trung tâm phục vụ hành chính công tiếp nhận mới 5.198 hồ sơ thủ tục hành chính

Trong tháng 8, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận mới 5.198 hồ sơ TTHC; kỳ trước chuyển sang 4.051 hồ sơ; Hồ sơ đã giải quyết xong: 5.715 hồ sơ, cụ thể: Hồ sơ giải quyết sớm hạn là 4.627 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 80,96%; Hồ sơ giải quyết đúng hạn là 1.075 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 18,81%; Hồ sơ tạm dừng chờ bổ sung thành phần hồ sơ hoặc điều chỉnh thành phần hồ sơ là 1.634 hồ sơ thuộc lĩnh vực: kế hoạch và đầu tư, tài nguyên môi trường, xây dựng và y tế (bao gồm kỳ trước chuyển sang). Hồ sơ chưa giải quyết xong: trong hạn là 3.531 hồ sơ. Đã trả đối với 7.016 hồ sơ, chờ trả đối với 12.040 hồ sơ. Hồ sơ được tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện: 470 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 9,04% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong kỳ.

Số hồ sơ mức độ 3, 4 được tiếp nhận qua Cổng Dịch vụ công tỉnh trong tháng 8 là 26.475 hồ sơ (trong đó, cấp tỉnh là 649 hồ sơ, cấp huyện là 25.826 hồ sơ).

Thực hiện cơ chế giải quyết TTHC “04 tại chỗ” tại Trung tâm: Đối với lĩnh vực “đăng ký thành lập và hoạt động của doanh nghiệp”, đã có 73 hồ sơ phát sinh, qua theo dõi thời gian giải quyết trên phần mềm một cửa điện tử cho thấy đã rút ngắn so với trước kia từ ½ đến 01 ngày làm việc. Đối với các TTHC của cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh như thủ tục“Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu” phát sinh 15 hồ sơ đăng ký con dấu mới của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh phát sinh tại Trung tâm và 175 hồ sơ TTHC thuộc lĩnh vực cung cấp điện năng của Công ty điện lực Hòa Bình, các hồ sơ qua theo dõi thực tế đều được tiếp nhận, giải quyết đúng quy trình và thời gian theo quy định, không có hồ sơ quá hạn.

Các hồ sơ TTHC tiếp nhận qua Trung tâm đều được xử lý, thực hiện theo đúng quy trình, quy định; hồ sơ TTHC đều được kịp thời chuyển cho cơ quan chuyên môn xử lý, đảm bảo về tiến độ về giải quyết TTHC chung của tỉnh; hồ sơ chưa đủ hoặc không đủ điều kiện, Trung tâm đều đôn đốc các cơ quan, đơn vị ban hành văn bản trả lời và kịp thời thông báo cho tổ chức, cá nhân theo quy định; Trung tâm luôn sát sao trong việc đôn đốc, theo dõi và giám sát quá trình giải quyết TTHC; các Sở, Ban, Ngành đã tuân thủ thực hiện việc giải quyết TTHC theo đúng quy định của TW, của tỉnh, theo Quy định tại quy chế phối hợp do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

Trong tháng 8, Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh nhận được 1834 phiếu đánh giá điều tra, khảo sát ý kiến của các tổ chức, cá nhân đến giao dịch TTHC bằng hình thức trực tuyến, các ý kiến đều đánh giá cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về thái độ của công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh. Cũng trong tháng 8 Trung tâm nhận được 23 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp thông qua tổng đài 1022, các câu hỏi, kiến nghị của công dân đều được các chuyên viên tư vấn hỗ trợ, giải đáp kịp thời những vướng mắc trong việc giải quyết TTHC ở cả 3 cấp chính quyền tỉnh, huyện, xã.

Thu Hoa