Đường dây nóng: 0218 3909 192
20/01/2021 09:52:54
Tập trung quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân trên địa bàn tỉnh

Trên địa bàn tỉnh Hòa Bình từ đầu năm 2020 đến nay, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại 10 huyện thành phố, tổng số lợn ốm chết phải tiêu hủy là 4.977 con, trọng lượng tiêu hủy là 270.579 kg; Bệnh Cúm gia cầm A/H5N6 đã xảy ra tại xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tổng số gia cầm bị bệnh phải tiêu hủy là 12.250 con; Bệnh Lở mồm long móng (LMLM) trên trâu bò đã xảy ra tại 07 huyện (Cao Phong, Lạc Thủy, Kim Bôi, Tp. Hòa Bình, Mai Châu, Yên Thủy, Lạc Sơn), với tổng số 290 con trâu, bò mắc bệnh và chết 04 con.

Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm phát sinh và lây lan ra diện rộng. Ngày 23/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2260/UBND-NNTN về tập trung quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò; Phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Thành lập các Đoàn công tác đi kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật tại cơ sở; Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với các địa phương để quyết liệt chỉ đạo, tổ chức có hiệu quả các giải pháp đồng bộ phòng, chống dịch bệnh cho động vật nuôi; chủ động giám sát, lấy mẫu để xác định chính xác dịch bệnh; phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ổ dịch bệnh trên đàn động vật nuôi và báo cáo kịp thời theo quy định.

3. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng và nguy cơ, tác hại của dịch bệnh động vật; biểu dương các điển hình tiên tiến, kịp thời phát hiện phê bình các địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân có thái độ chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống bệnh động vật.

Yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.

                                                                                               Thanh Loan