Đường dây nóng: 0218 3909 192
11/12/2020 10:15:51
Tập trung chỉ đạo, kiểm soát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn

Từ đầu năm 2020 đến nay, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xuất hiện tại 64 xã, phường của 10 huyện, thành phố trên địa bàn. Tổng số lợn phải tiêu hủy là 4.745 con, với trọng lượng là 258.361 kg; ước thiệt hại khoảng trên 20 tỷ đồng. Nguy cơ dịch bệnh tiếp tục tái phát, lây lan diện rộng là rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tổ chức nuôi tái đàn, tăng đàn lợn và bảo đảm nguồn cung thịt lợn trong những tháng cuối năm 2020, đầu năm 2021 và đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Để khẩn trương kiểm soát, ngăn chặn các ổ dịch tái phát và lây lan diện rộng, khắc phục ngay những khó khăn, tồn tại, bất cập trong công tác phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn. Ngày 02/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2106/UBND-NNTN về tập trung chỉ đạo, kiểm soát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát bệnh DTLCP, trong đó chú trọng các nội dung sau:

1. Thành lập ngay các đoàn công tác do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân  huyện, thành phố chủ trì xuống cơ sở đang có dịch để chỉ đạo, đôn đốc chính quyền cơ sở tổ chức, thực hiện các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch, kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh tái phát, lây lan diện rộng.

2. Chủ động triển khai giám sát để phát hiện sớm, kịp thời xử lý dứt điểm ngay khi phát hiện lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh DTLCP; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ, vứt xác lợn bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường; báo cáo kịp thời, đầy đủ về tình hình dịch bệnh từ cấp thôn/bản đến cấp xã, huyện theo đúng quy định của Luật Thú y.

3. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, đặc biệt là vận chuyển, buôn bán để nuôi thương phẩm và lợn đến cơ sở giết mổ, nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan; tổ chức giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển lợn, sản phẩm lợn bất hợp pháp.

4. Bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đảm bảo tổ chức, lực lượng phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả.

5. Thường xuyên và định kỳ tổ chức vệ sinh, tiêu độc tại các khu vực nguy cơ cao phát sinh dịch bệnh DTLCP bằng thuốc sát trùng và vôi bột… để tiêu diệt mầm bệnh. Tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nhất là qua hệ thống đài truyền thanh cơ sở về tính chất nguy hiểm của bệnh DTLCP, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan và các biện pháp phòng dịch bệnh.

Từ đầu năm 2020 đến nay, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xuất hiện tại 64 xã, phường của 10 huyện, thành phố trên địa bàn. Tổng số lợn phải tiêu hủy là 4.745 con, với trọng lượng là 258.361 kg; ước thiệt hại khoảng trên 20 tỷ đồng. Nguy cơ dịch bệnh tiếp tục tái phát, lây lan diện rộng là rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tổ chức nuôi tái đàn, tăng đàn lợn và bảo đảm nguồn cung thịt lợn trong những tháng cuối năm 2020, đầu năm 2021 và đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Để khẩn trương kiểm soát, ngăn chặn các ổ dịch tái phát và lây lan diện rộng, khắc phục ngay những khó khăn, tồn tại, bất cập trong công tác phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn. Ngày 02/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2106/UBND-NNTN về tập trung chỉ đạo, kiểm soát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát bệnh DTLCP, trong đó chú trọng các nội dung sau:

1. Thành lập ngay các đoàn công tác do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân  huyện, thành phố chủ trì xuống cơ sở đang có dịch để chỉ đạo, đôn đốc chính quyền cơ sở tổ chức, thực hiện các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch, kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh tái phát, lây lan diện rộng.

2. Chủ động triển khai giám sát để phát hiện sớm, kịp thời xử lý dứt điểm ngay khi phát hiện lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh DTLCP; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ, vứt xác lợn bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường; báo cáo kịp thời, đầy đủ về tình hình dịch bệnh từ cấp thôn/bản đến cấp xã, huyện theo đúng quy định của Luật Thú y.

3. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, đặc biệt là vận chuyển, buôn bán để nuôi thương phẩm và lợn đến cơ sở giết mổ, nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan; tổ chức giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển lợn, sản phẩm lợn bất hợp pháp.

4. Bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đảm bảo tổ chức, lực lượng phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả.

5. Thường xuyên và định kỳ tổ chức vệ sinh, tiêu độc tại các khu vực nguy cơ cao phát sinh dịch bệnh DTLCP bằng thuốc sát trùng và vôi bột… để tiêu diệt mầm bệnh. Tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nhất là qua hệ thống đài truyền thanh cơ sở về tính chất nguy hiểm của bệnh DTLCP, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan và các biện pháp phòng dịch bệnh.

6. Khẩn trương phê duyệt, bố trí kinh phí và các nguồn lực để tổ chức có hiệu quả Kế hoạch phòng, chống bệnh DTLCP của địa phương bảo đảm thống nhất với các nội dung của Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 07/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nhân rộng các mô hình, cơ sở chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh phù hợp với điều kiện và quy môi chăn nuôi; chủ động lấy mẫu giám sát lưu hành mầm bệnh DTLCP để cảnh báo và triển khai các biện pháp phòng, chống.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các nội dung trên; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 07/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2020-2025; kịp thời, xử lý, báo cáo các vấn đề phát sinh về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ảnh: thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan thú y tại xóm Ngù, xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc

                                               Thanh Loan