Đường dây nóng: 0218 3909 192
31/08/2021 09:23:41
Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau dịp nghỉ lễ 02-9 trên địa bàn tỉnh

Ngày 28/8/2021, UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 1556/UBND-NVK về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau dịp nghỉ lễ 02-9 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các Sở, Trưởng các Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nếu không có việc thật sự cần thiết hoặc lý do công vụ thì không đi ra khỏi địa bàn cư trú; hạn chế di chuyển (không về quê, thăm thân…); không tụ tập ăn uống, gặp mặt để phòng tránh lây nhiễm Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị toàn thể Nhân dân thực hiện phương châm “Ai ở đâu, ở yên đấy”, chung sức, đồng lòng cùng chính quyền thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã quán triệt người dân trên địa bàn không tổ chức liên hoan, ăn uống, tụ tập đông người; tiếp tục thực hiện thật tốt việc quản lý tình hình dân cư, chỉ đạo các Tổ Covid cộng đồng thực hiện rà soát, kiểm tra, phát hiện, kiểm soát chặt chẽ các trường hợp công dân đi lao động ở các tỉnh khác, các vùng có dịch về địa phương; yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch; tăng cường giám sát chặt chẽ việc thực hiện khai báo y tế, việc thực hiện cách ly đối với các trường hợp người dân đi lao động, làm ăn xa trở về địa phương theo quy định; phát động người dân kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng những người đến/về từ vùng dịch. Đặc biệt, phải đề phòng khả năng xe tải “luồng xanh”, xe cứu trợ tự phát lợi dụng được ưu tiên để đưa người đi cùng; khi phát hiện có vấn đề, phải kịp thời thực hiện các biện pháp quản lý và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật

Chủ động xây dựng kế hoạch để xét nghiệm sàng lọc cộng đồng bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho các đối tượng có nguy cơ trên địa bàn để phát hiện kịp thời các trường hợp mắc bệnh tiềm ẩn.

Chủ tịch UBND cấp huyện hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra có ca F0 tại cộng đồng di chuyển từ các vùng có dịch về mà không được phát hiện, không được kiểm soát./.

                                                                                                                                                                                                            Hùng Trường