Đường dây nóng: 0218 3909 192
05/06/2021 20:26:43
Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo

Trước sự bùng phát của ổ dịch mới tại “Hội thánh truyền giáo phục hưng” cho thấy các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo vừa qua là chưa đảm bảo. Để góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, ngày 02 tháng 6 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công văn 861/UBND-NC yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục dừng triệt để mọi hoạt động, sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo, các hoạt động tập trung từ 30 người trở lên tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, cơ sở thờ tự cho đến khi chính quyền có thông báo mới; thực hiện nghiêm các biện pháp dự phòng tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho chức sắc, chức việc, tín đồ, nhà tu hành và người theo tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và tích cực, chủ động khai báo y tế, nhất là các trường hợp có liên quan đến “Hội thánh truyền giáo phục hưng” và các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo hoặc đã đến các địa điểm có đã có F0, F1.

3. Thiết lập và duy trì liên lạc thường xuyên với chức sắc lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng, các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung để cập nhập tình hình phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời vận động chức sắc, chức việc, tín đồ, người theo tín ngưỡng, tôn giáo tích cực tham gia ủng hộ “Quỹ vắc-xin phòng Covid-19” của Chính phủ và hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19” do Trung ương Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng gương mẫu, tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch, xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm từ x phạt vi phạm hành chính đến truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

4. Tiếp tục khuyến khích các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo tổ chức các nghi lễ tín ngưỡng, nghi lễ tôn giáo qua các phương tiện truyền thông vừa để đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của tín đồ và Nhân dân, vừa đảm bảo thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19./.

                                                             Phương Huyền